Kursus I. Medlemsværdi, der virker – den 6. november 2019 kl. 9-12.

Kurset handler om at få overblik og kendskab til sin forening på en måde, så I præcis ved, hvor det er, I bør skrue op eller ned, hvis fx medlemmernes behov ændrer sig, tilfredsheden falder eller hvis medlemmerne melder sig ud. Vi introducerer en forretningsmodel for foreningen, som kan svare på ‘Hvad nu hvis vi ændrer….?’ Og den er særdeles velegnet som redskab til at vurdere, hvor en forening bør lægge sit fokus for at indfri sin vision.

Giv medlemmerne værdi for kontingent og indsats

Tilmeld dig ved at sende en mail til helle@staberg-rm.dk med dit navn, titel og organisation samt nummer på kursus.

Forretningsmodellen giver bestyrelser, udvalg, frivillige, nyvalgte og erfarne folkevalgte et reskab til at overskue sammenhængene i en forening, og det giver deltagerne en fælles terminologi om udvikling.

Undervejs gennemfører vi et foreningstjek af en forening, og alle kan gå hjem og bruge modellen.

Læs om betingelser for deltagelse her.