Udviklingschefer

Vil du være med i Temagruppe for ledere i interesseorganisationer? Læs om den herunder.

Temagruppe for udviklingschefer i medlemsorganisationer

Gruppen er for ledere, som har ansvar for udvikling i en medlemsorganisation, tiltrækning og fastholdelse af medlemmer. Vores titler spænder vidt:  vicedirektører, udviklings-, medlems-, kommunikations-, administrations-, økonomi- og afdelingschefer.

Vores udfordringer er i princippet ens. Vi er mellemledere, men alligevel meget forskellige. Vi kan ikke læse os til de daglige udfordringer, derfor vil vi gerne lære nyt af andre,  afprøve nye tanker og ideer og ‘spille bold op ad de andre’.

Fire møder om året med oplæg af eksperter fra universiteter, andre organisationer m. fl.  Vi  debatterer håndtering af individualisering, nye former for fællesskab, ny teknologi, krav om professionalisering, nye forretnings- og foreningsmodeller.

Se de organisationer, som deltager i gruppen her. Det er ikke  konkurrenter i gruppen.

Møderne i 2019/2020 er:

  • 29. august 2019. Loyalitet, hvad er det, og hvordan gør vi os knivskarpe i relevansen? Set med medlemmernes øjne.
  • 21. november 2019. Hvordan bliver foreningen det modernes menneskes foretrukne fællesskab? Nye former for fællesskaber.
  • 23. januar 2020. Bæredygtighed – et buzzword eller virkelighed også i en medlemsorganisation? Hvordan arbejder vi
    bedst med, og hvordan udviser/dokumenterer vi bæredygtighed  (FNs verdensmål)  i min medlemsorganisation?
  • 21. april 2020. Hvordan kan vi som mellemledere støtte og styrke  vores topledelse?
  • 27. august 2020. Deleøkonomi – hvordan laver vi de bedste alliancer, partnerskaber, mm?
  • 25. november 2020. Innovation i medlemskabet – hvordan gør vi det? Giver mere værdi til nutidens moderne  medlemmer?

Hvis du er forhindret i at deltage i et møde, kan du sende en kollega 🙂

Det koster 9.500 kr. eks. moms for fire møder.  Beløbet dækker mødelokale, forplejning, honorar til oplægsholder samt facilitering af mødet, v/Helle Staberg.

Læs også om vores grundmodel for Mere værdi i medlemskabet.

Se hvorfor Dansk Sygeplejeråd er med her. Og….

”I STABERG relations temagruppe for udviklingschefer møder jeg ledere fra vidt forskellige medlemsorganisationer, men som organisatorisk har de samme udfordringer. Vi får altid meget brugbar og konkret viden med hjem”. Det siger medlemschef Sebastian Schwarz, Eksportforeningen, Silkeborg.