Udviklingschefer

Vil du være med i netværk for udviklingschefer i interesseorganisationer? Læs om det herunder.

Netværk for udviklingschefer i medlemsorganisationer

Netværket er for de medarbejdere, som har ansvar for udvikling i en interesseorganisation. Vores titler er mange:  vicedirektører, udviklings-, medlems-, kommunikations- og afdelingschefer, mm. Vi er max. 25 deltagere har alle et fagligt, ledelsesmæssigt ansvar for at udvikle organisationen til fortsat at tiltrække og fastholde tilfredse medlemmer. Vores udfordringer er i princippet ens, men alligevel meget forskellige, og vi bliver som regel inspireret af det, de andre gør. Vi vil lære nyt,  prøve nye tanker og ideer af og ‘spille bold op ad andre’. Det er ikke umiddelbare konkurrenter i gruppen.

Se de organisationer, som deltager i netværket her.

Fire møder om året, oplæg af eksperter fra universiteter,fra andre organisationer og cases fra gruppen selv samt udveksling af erfaringer – sådan er konceptet. Vi  debatterer samfundstrends, dilemmaer, individualisering, ny teknologi, krav om professionalisering, forretnings- og foreningsmodeller og vi udveksler praktisk erfaring om Værdi af et medlemskab brug af sociale medier, CRM, medlemsinvolvering, salg, kontingentstrukturer, ad-hoc grupper eller faste udvalg, mm.

Netværket lægger vægt på inspiration og input med nye vinkler og perspektiver. Netop derfor deltager mange forskellige typer af interesseorganisationer,  både fagforeninger, branche- og paraplyorganisationer, idræts- og fritidsorganisationer m. fl.

Møderne  i resten af 2018 har disse temaer:

  • Tilfredshed, betaler det sig at måle den – i givet fald hvordan? Tirsdag den 13. november 2018.

Programmet for 2019 er fastlagt, og mødedatoerne er den 24. januar, 9. april, 29. august og 21. november 2019.

Hvis du er forhindret i at deltage i et møde, kan du undtagelsesvis sende en kollega 🙂

Det koster 9.500 kr. eks. moms for fire møder.  Beløbet dækker mødelokale, forplejning, honorar til oplægsholder samt facilitering af mødet, v/Helle Staberg. Alle  møder er kl. 13 til 17  i Vartovs mødelokaler, København, og alle har eksterne indledere, så som forskere, andre organisationer, virksomheder mm.

Se hvorfor Dansk Sygeplejeråd er med her.

”I STABERG relations netværk for medlemschefer møder jeg ledere fra vidt forskellige medlemsorganisationer, men som organisatorisk har de samme udfordringer. Vi får altid meget brugbar og konkret viden med hjem”. Det siger medlemschef Sebastian Schwarz, Eksportforeningen, Silkeborg.