Direktører og udviklingschefer

En Temagruppe med fire møder om året om udvalgte, udfordrende og strategiske emner – for direktører og udviklings-, medlems- og kommunikationschefer i  medlemsorganisationer.

Møderne foregår som udgangspunkt onsite i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s Rådhus. I tilfælde af alvorlige Corona-restriktioner foregår møderne online via Zoom.

Alle møder er kl.  13.00 – 16.30 og med fri networking indtil 17.00.

Dit udbytte

Vores udfordringer er i princippet ens. Vi er mellemledere og vi kan ikke læse os til løsningerne på de daglige udfordringer. I denne temagruppe  lærer vi nyt af eksperter, forskere m.m.,  afprøver nye tanker og ideer og ‘spiller bold op af de andre’. Det er både videreuddannelse og networking.

Der er vildt meget energi i gruppen’, siger deltagerne.

Forskellige typer af interesseorganisationer deltager, dvs. fagforeninger, brancheorganisationer, humanitære organisationer mm., – men kun organisationer med medlemmer, og derfor megen inspiration til udvikling af foreningens medlemsvendte forretningsmodel.

Indhold

Hvert møde har et tema, som har relevans for en mellemleders dagligdag og som behandler emnet på et strategisk plan. Ved hvert møde er der oplæg ved en ekspert fra et universitet, en rådgivningsvirksomhed eller en anden organisation.  Vi  debatterer altid ud fra en vinkel om at give medlemmerne værdi i medlemskabet, om at sikre en professionel forretningsmodel uden at gå  på kompromis med demokrati og fællesskab.

Deltagere

Gruppen er for ledere, som har ansvar for udvikling i en medlemsorganisation. Vores titler er forskellige:  direktører, vicedirektører, udviklings-, medlems-, kommunikations-, administrations-, økonomi- og afdelingschefer.

Tid, temaer og pris

Datoerne er

  • Den 2. juni. Tema: ‘Institut for fremtidsforskning – Fremtidens megatrends og betydning for foreninger’
  • 26. august. Tema: ’RUC. Sæt strøm til demokratiet. Aktivisme og andre nye former for demokrati i foreningsverdenen’.
  • 17. november. Tema: ‘Subscribe. Innovation af medlemstilbud – hvordan nytænker vi medlemmets nytte af medlemskabet?’
  • En dato i starten af 2022. Tema: ’En medlemsorganisation. Fra lille til meget stor forening. Fordele og ulemper ved fusioner.’

Pris

Gebyret er 9.500 kr., eks moms for deltagelse i et år med fire møder.

Hvis du er forhindret i at deltage i et møde, kan du sende en kollega 🙂

Tilmelding

Ring eller skriv til Helle Staberg, Staberg relations helle@staberg-rm.dk eller 61307051, hvis du vil se det fulde program og høre,  hvem de andre deltagere er.

— O —

Læs også om vores grundmodel for Mere værdi i medlemskabet.

Se hvorfor DGI er med i temagruppen her: LinkedIn.

Og hvorfor Dansk Sygeplejeråd er med her.

”I STABERG relations temagruppe for udviklingschefer møder jeg ledere fra vidt forskellige medlemsorganisationer, men som organisatorisk har de samme udfordringer. Vi får altid meget brugbar og konkret viden med hjem”. Det siger medlemschef Sebastian Schwarz, Eksportforeningen, Silkeborg.