Udviklingschefer

Vil du være med i Temagruppen for ledere i interesseorganisationer? Læs om den herunder. Læs også om vores grundmodel for Mere værdi i medlemskabet.

Temagruppe for udviklingschefer i medlemsorganisationer

Gruppen er for de ledere, som har ansvaret for udvikling i en medlemsorganisation. Vores titler er mange:  vicedirektører, udviklings-, medlems-, kommunikations-, administrations-, økonomi- og afdelingschefer, mm. Vi er max. 25 deltagere og har alle et fagligt, ledelsesmæssigt ansvar for at udvikle organisationen til fortsat at tiltrække og fastholde loyale medlemmer. Vores udfordringer er i princippet ens, men alligevel meget forskellige, og vi ønsker inspiration af det, de andre gør fra andre kompetente ledere. Vi vil lære nyt,  prøve nye tanker og ideer af og ‘spille bold op ad de andre’. Det er ikke  konkurrenter i gruppen.

Se de organisationer, som deltager i gruppen her.

Fire møder om året, oplæg af eksperter fra universiteter, konsulentvikrsomheder m. fl. og cases fra gruppen selv samt udveksling af erfaringer – sådan er konceptet. Vi  debatterer samfundstrends, dilemmaer, individualisering, ny teknologi, krav om professionalisering, forretnings- og foreningsmodeller og vi udveksler praktiske erfaringer om Værdi af et medlemskab brug af sociale medier, CRM, medlemsinvolvering, salg, kontingentstrukturer, ad-hoc grupper osv.

Møderne i 2019 er:

  • 9 april. Hvordan indretter vi foreningens netværk, så de giver høj værdi for både deltager og forening?
  • 29 august. Foreningens knivskarpe relevans, set med medlemmernes øjne.
  • 21 november. Den moderne generation som aktive i ledelse af foreninger.
  • 23 januar 2019 Tema ikke fastlagt endnu.

Hvis du er forhindret i at deltage i et møde, kan du undtagelsesvis sende en kollega 🙂

Det koster 9.500 kr. eks. moms for fire møder.  Beløbet dækker mødelokale, forplejning, honorar til oplægsholder samt facilitering af mødet, v/Helle Staberg.

Se hvorfor Dansk Sygeplejeråd er med her. Og….

”I STABERG relations temagruppe for udviklingschefer møder jeg ledere fra vidt forskellige medlemsorganisationer, men som organisatorisk har de samme udfordringer. Vi får altid meget brugbar og konkret viden med hjem”. Det siger medlemschef Sebastian Schwarz, Eksportforeningen, Silkeborg.