Udviklingschefer

Vil du være med i Netværket for ledere i interesseorganisationer? Læs om det herunder.

Netværk for udviklingschefer i medlemsorganisationer

Netværket er for de ledere, som har ansvaret for udvikling i en medlemsorganisation. Vores titler er mange:  vicedirektører, udviklings-, medlems-, kommunikations-, administrations-, økonomi- og afdelingschefer, mm. Vi er max. 25 deltagere og har alle et fagligt, ledelsesmæssigt ansvar for at udvikle organisationen til fortsat at tiltrække og fastholde loyale medlemmer. Vores udfordringer er i princippet ens, men alligevel meget forskellige, og vi ønsker inspiration af det, de andre gør fra andre kompetente ledere. Vi vil lære nyt,  prøve nye tanker og ideer af og ‘spille bold op ad de andre’. Det er ikke  konkurrenter i gruppen.

Se de organisationer, som deltager i netværket her.

Fire møder om året, oplæg af eksperter fra universiteter, konsulentvikrsomheder m. fl. og cases fra gruppen selv samt udveksling af erfaringer – sådan er konceptet. Vi  debatterer samfundstrends, dilemmaer, individualisering, ny teknologi, krav om professionalisering, forretnings- og foreningsmodeller og vi udveksler praktiske erfaringer om Værdi af et medlemskab brug af sociale medier, CRM, medlemsinvolvering, salg, kontingentstrukturer, ad-hoc grupper osv.

Møderne i 2019 er:

  • 24 januar. Kommunikation 4.0. Medlemsindflydelse og samskabelse.
  • 9 april. Foreningen som et moderne community, – et ’netværk’, som giver mening og udbytte.
  • 29 august. Foreningens knivskarpe relevans, set med medlemmernes øjne.
  • 21 november. Den moderne generation som aktive i ledelse af foreninger.

Hvis du er forhindret i at deltage i et møde, kan du undtagelsesvis sende en kollega 🙂

Det koster 9.500 kr. eks. moms for fire møder.  Beløbet dækker mødelokale, forplejning, honorar til oplægsholder samt facilitering af mødet, v/Helle Staberg.

Se hvorfor Dansk Sygeplejeråd er med her. Og….

”I STABERG relations netværk for medlemschefer møder jeg ledere fra vidt forskellige medlemsorganisationer, men som organisatorisk har de samme udfordringer. Vi får altid meget brugbar og konkret viden med hjem”. Det siger medlemschef Sebastian Schwarz, Eksportforeningen, Silkeborg.