Temagruppe om udvikling 2024

En Temagruppe for direktører, udviklingschefer og lign. i medlemsorganisationer. Temaerne har fokus på udvalgte, udfordrende og strategiske emner, som er aktuelle for medlemsorganisationer.

Vær med i ét møde, i to, tre, fire eller alle fem møder i 2024/25.

Møderne foregår i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s Rådhus. Alle møder er kl.  13.00 – 16.30 og med fri networking indtil 17.00.

Møderne i 2024/25:

Den 16. april 2024 – er afholdt

Tema: Hvor vildt tør vi tænke mht. til brug af AI i en medlemsorganisation. Er kunstig intelligens overhovedet relevant for en medlemsorganisation, nu og om 5 år? Hvad er AI for os, hvilke muligheder og trusler samt konsekvenser giver AI for netop en medlemsorganisation? Hvordan kom DGI igang? Debatoplæg ved  v/ afdelingsleder Martin Holmquist Olsson, DGI Nordsjælland og DGIs arbejdsgruppe vedr. AI.

Den 22. august 2024

Tema: De vigtigste megatrends indenfor fællesskaber, medlemsdanskerens behov og ønsker til værdifællesskaber i fremtiden. Om stærke fortællinger, kommunikation om fællesskabets værdi og vores egne erfaringer med de bedste fællesskaber og medlemsarrangementer. Oplæg ved direktør Jacob Ejs, Mediegruppen og ved en forening, som aktivt bruger begrebet værdifællesskaber i planlægning af kommunikation og events.

Den 26. november 2024

Tema: Lobbyisme, der virker – hvordan tilrettelægger vi den bedste lobbyisme – overfor regeringen, folketinget, kommunerne? Hvad skal der til for at politikerne lytter til os i denne digitale tid? Hvordan organiserer vi interesseorganisationens politiske arbejde? Oplæg ved Jan E. Jørgensen, medlem af Folketinget og medlem af flere udvalg, mm.

 Den 16. januar 2025

Tema: Hvordan servicerer vi bedst medlemmerne i denne digitale tid? Med MedlemsApps, chatbots, 24/7 service, mm.  – hvordan gør små og mellemstore foreninger, og hvor højt skal vi lægge overliggeren for medlemsservice? Hvordan involverer vi medlemmerne mere i tilbuddene til dem, – kan vi øge tilfredsheden med nye organisationsformer, fx sociokrati og medlems-medledelse?

Dit udbytte

Du får ny viden fra eksperter, vi afprøver tanker og ideer med praktikere fra andre foreninger, vi udfordrer hinanden, og vi stiller spørgsmålstegn til den klassiske måde at drive en forening på. Et netværk med rig mulighed for at blive inspireret til at styrke foreningens politiske virke, service for medlemmerne og foreningens forretningsmodel.

Forskellige typer foreninger deltager: fagforeninger, brancheorganisationer, humanitære organisationer mm., – organisationer med medlemmer.

Deltagere i gruppen

Ledere med ansvar for udvikling i en forening/en medlemsorganisation. Deltagernes titler er forskellige:  direktører, vicedirektører, udviklings-, medlems-, kommunikations-, administrations-, økonomi- og afdelingschefer, men alle arbejder med udvikling af foreningen. . Gruppen har ca. 15-18 deltagere fra forskellige medlemsorganisationer ved hvert møde.

Der er oplægsholdere ‘udefra’ ved hvert møde, og det er forskere, rådgivere, specialister fra andre organisationer mm.

Pris

Gebyret for deltagelse er 3.800 kr. for ét af de fire møder, 7.000 for to møder, 9.900 kr. for tre og 11.800 kr. for fire møder, alle beløb er eks. moms. Ønsker I at deltage to i samme møde er prisen for nt. to 2.700 kr eks moms.

I er meget velkomne til at tilmelde forskellige medarbejdere fra samme organisation til hver sit møde, og fordelingen af møder foregår gennem én kontaktperson.

Tilmelding

Skriv til mig på mail helle@staberg-rm.dk, hvis du vil melde dig til. Angiv hvilke møder, du gerne vil deltage i. Ring eller skriv også, hvis du vil vide mere om møderne, om indlederne og om, hvem de andre i gruppen er.