Udviklingschefer

Et temanetværk med fire møder om året om udvalgte, udfordrende og strategiske emner – for ledere i medlemsorganisationer.

Møderne foregår i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s Rådhus.

Dit udbytte

Vores udfordringer er i princippet ens. Vi er mellemledere og vi kan ikke læse os til løsningerne på de daglige udfordringer. I dette netværk  lærer vi nyt fra eksperter, forskere m.m.,  afprøver nye tanker og ideer og ‘spiller bold op ad de andre’. Der er rigtig god energi i gruppen, siger deltagerne.

Indhold

Fire møder om året med oplæg af eksperter fra universiteter, andre organisationer m. fl.  Vi  debatterer håndtering af individualisering, nye former for fællesskab, ny teknologi, krav om professionalisering, nye forretnings- og foreningsmodeller.

Deltagere

Gruppen er for ledere, som har ansvar for udvikling i en medlemsorganisation, tiltrækning og fastholdelse af medlemmer. Vores titler spænder vidt:  vicedirektører, udviklings-, medlems-, kommunikations-, administrations-, økonomi- og afdelingschefer.

Se de organisationer, som deltager i gruppen her. Der er ikke  konkurrenter i gruppen.

Temaer og mødedatoer

Alle møder er kl. 13 – 16 og med småsnak indtil kl. 17.

2019/2020:

  • 29. august 2019. Loyalitet, hvad er det? v/ Mogens Bjerre, CBS.
  • 21. november 2019. Hvordan bliver foreningen det moderne menneskes foretrukne fællesskab? Nye former for fællesskaber. Skype-møder eller fysiske møder? Og/eller? Oplæg v/Bjarne Lundager, Efterskoleforeningen, Rasmus Stæhr, Boblberg og netværket selv.
  • 23. januar 2020. Bæredygtighed – et buzzword eller virkelighed også i en medlemsorganisation? Hvordan arbejder vi bedst med FNs verdensmål  i min medlemsorganisation? Oplæg v/DGI, Kost og Erniringsforbundet og direktør Claus Ekmann, Det økologiske Råd.
  • 21. april 2020. Hvordan kan vi som mellemledere støtte og styrke  vores topledelse? Interne og eksterne oplæg.
  • 27. august 2020. Deleøkonomi – hvordan laver vi de bedste alliancer, partnerskaber, mm? Interne og eksterne oplæg.
  • 19. november 2020. Innovation i medlemskabet – hvordan gør vi det? Giver mere værdi til nutidens moderne  medlemmer. Interne og eksterne oplæg.

Ydermere mødes de, der har lyst, til et særskilt oplæg om nudging/adfærdsdesign med oplægsholder Morten Münster, forfatter til bogen ‘Jytte fra marketing er desværre gået for i dag’.

Pris

Det koster 9.500 kr. eks. moms for fire møder i træk, og 16.000 kr eks moms for to deltagere fra samme organisation..  Beløbet dækker mødelokale, forplejning, honorar til oplægsholder samt facilitering af mødet, v/Helle Staberg.

Hvis du er forhindret i at deltage i et møde, kan du sende en kollega 🙂

Tilmelding

Ring eller skriv til Helle Staberg, Staberg relations helle@staberg-rm.dk eller 61307051.

— O —

Læs også om vores grundmodel for Mere værdi i medlemskabet.

Se hvorfor Dansk Sygeplejeråd er med her.

”I STABERG relations temagruppe for udviklingschefer møder jeg ledere fra vidt forskellige medlemsorganisationer, men som organisatorisk har de samme udfordringer. Vi får altid meget brugbar og konkret viden med hjem”. Det siger medlemschef Sebastian Schwarz, Eksportforeningen, Silkeborg.