Udviklingschefer

Et temanetværk med fire møder om året om udvalgte, udfordrende og strategiske emner – for ledere i medlemsorganisationer.

Møderne foregår i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s Rådhus.

Dit udbytte

Vores udfordringer er i princippet ens. Vi er mellemledere og vi kan ikke læse os til løsningerne på de daglige udfordringer. I dette netværk  lærer vi nyt fra eksperter, forskere m.m.,  afprøver nye tanker og ideer og ‘spiller bold op ad de andre’. Der er rigtig god energi i gruppen, siger deltagerne.

Indhold

Tre møder i resten af 2020 med oplæg af eksperter fra universiteter, andre organisationer m. fl.  Vi  debatterer håndtering af individualisering, nye former for fællesskab, ny teknologi, krav om professionalisering, nye forretnings- og foreningsmodeller.

Deltagere

Gruppen er for ledere, som har ansvar for udvikling i en medlemsorganisation, tiltrækning og fastholdelse af medlemmer. Vores titler spænder vidt:  vicedirektører, udviklings-, medlems-, kommunikations-, administrations-, økonomi- og afdelingschefer.

Se de organisationer, som deltager i gruppen her. Der er ikke  konkurrenter i gruppen.

Temaer og mødedatoer

Alle møder er kl. 13 – 16.30 og med networking til kl. 17.

2020:

  • 15. juni kl. 13 til 16.30 – afholdes i Apotekerforeningen. Tema: Hvordan kan vi som mellemledere hjælpe, støtte og styrke topledelsen – både repræsentantskab, bestyrelse og direktør?
  • 27. august 13-17. Tema: Alliancer, partnerskaber, samarbejde og deleøkonomi, – hvordan og hvornår virker det bedst i en medlemsorganisation?
  • 25. november 13-17. Tema: Innovation af medlemstilbud – hvordan nytænker vi medlemmets nytte af medlemskabet?

Pris

Det koster 7.500 kr. eks. moms for de tre møder i træk.  Beløbet dækker mødelokale, forplejning, honorar til oplægsholder samt facilitering af mødet, v/Helle Staberg.

Hvis du er forhindret i at deltage i et møde, kan du sende en kollega 🙂

Tilmelding

Ring eller skriv til Helle Staberg, Staberg relations helle@staberg-rm.dk eller 61307051, hvis du vil se det fulde program og høre,  hvem de andre deltagere er.

— O —

Læs også om vores grundmodel for Mere værdi i medlemskabet.

Se hvorfor DGI er med her: LinkedIn.

Og hvorfor Dansk Sygeplejeråd er med her.

”I STABERG relations temagruppe for udviklingschefer møder jeg ledere fra vidt forskellige medlemsorganisationer, men som organisatorisk har de samme udfordringer. Vi får altid meget brugbar og konkret viden med hjem”. Det siger medlemschef Sebastian Schwarz, Eksportforeningen, Silkeborg.