40 temaer på 10 år

Temagruppe om udvikling i medlemsorganisationer


I de sidste ti år har gruppen arbejdet med 40 vidt forskellige temaer med mange indgangsvinkler – de handler alle om at styrke medlemsdemokrati og samfundsudvikling via stærke foreninger, og om at sikre tilfredse medlemmer og dygtige medarbejdere/folkevalgte.

Emnerne er:

 • Scenarieteknik og metoder
 • Arketyper, brug af dem
 • Kommercielt salg, hvordan i en forening
 • Medlemsstrategien, hvordan ser den ud
 • Medlemmets oplevede værdi af et medlemskab
 • Megatrends, hvordan holder vi øje med dem?
 • Relationssalg, hvad er det, i en forening
 • Brug af data
 • Forretningsmodellen for en forening
 • Den emotionelle revolution – betyder den noget for fællesskaber
 • Medlemmets første og sidste 100 dage som medlem
 • Opbygning af et community
 • Foreningens omdømme i medlemskreds og samfund
 • Hvordan udarbejde spørgeskemaer
 • Benchmarking på forretningen i foreningen
 • Foreningen – en digital platform
 • Nye mødefora, hvad er det
 • Disruption af den klassiske foreningsstrukur
 • Personas, nye tendenser
 • Rekrutteringsprocessen, fra A til Z
 • Tilfredshedsmålinger, duer de til noget
 • Kommunikation 4.0, ny strategisk kommunikation
 • Loyalitet, forsvinder den?
 • Fællesskaber – og opbygning af dem
 • Bæredygtighed, nye tendenser
 • Mellemlederens rolle i en medlemsorganisation
 • Teori om partnerskaber
 • Abonnementsordninger i en forening
 • Megatrends og nye scenarier
 • Aktivisme, kan vi bruge det? Lokalt?
 • Sociale medier – hvilke og hvordan
 • Strategiudvikling cases, udveksling af erfaringer
 • Fusion eller samarbejde, hvad er bedst
 • Drømmeforeningen – hvordan ser den du?
 • Medlemsrejsen, fra vugge til grav
 • Bæredygtighed – nu er det nu
 • Benchmarking på nøgletal
 • Unge – hvor bliver de af – paneldebat med fire unge
 • Strategiske partnerskaber, typer og hvordan
 • Frivillighedsstrategien – hvordan