Netværk

Staberg relations tilbyder tre netværk for foreninger.

Udbyttet af alle er inspiration og ny viden fra eksterne oplægsholdere, fra Helle Staberg og fra de øvrige deltagere. Deltagerne følges ad i mindst et år og får ved hvert møde  nye vinkler, gode ideer og stof til eftertanke med hjem.

Det ene netværk er målrettet folkevalgte formænd og næstformænd. Møderne handler om at få bestyrelsen til at fungere optimalt og om at sikre et tæt samarbejde med medlemmer,  direktion og samfund.  Det kan  være et hedt spændingfelt at befinde sig i. Tre møder om året. Læs mere her FORMÆND.

Det andet er for direktører/sekretariatschefer. Møderne handler om at udvikle den velsmurte medlemsorganisation, om at udvikle strategier, der virker i et klassisk foreningsdemokrati og også om at sikre et optimalt samarbejde med formand og bestyrelse.  Tre møder om året. Læs mere her DIREKTØRER.

Det tredie netværk er for medlems-, kommunikations-,  administrationschefer og lign., som har ansvar for at tænke nyt, tiltrække og fastholde loyale medlemmer. Møderne handler om at gøre organisationen mere attraktiv for medlemmerne, både det tavse flertal og de aktive, engagerede medlemmer  og for dem, der slet ikke er medlem endnu. DEt handler også om hvordan en mellemleder bedst bidrager til udvikling. Fire møder om året. Se her UDVIKLINGSCHEFER.

Deltagerne inndenfor hvert netværket har samme rolle og udfordringer, men er også så forskellige, at der er rig mulighed for at inspirere hinanden.