Temagrupper

Staberg relations tilbyder inspiration og læring for ledere i medlemsorganisationer, det gælder såvel den folkevalgte ledelse og den ansatte ledelse. Temagruppen for formænd og deres bestyrelse sætter fokus på den den folkevalgte del af organisationen, altså på temaer af politisk strategisk relevans for de valgte, mens Temagruppe for udviklingschefer sætter fokus på emner af strategisk og udviklingsmæssig karakter og målrettet en ansat leder.

Dit udbytte som deltager er inspiration og ny viden fra eksterne oplægsholdere, fra Helle Staberg, som er en erfaren rådgiver, og fra de øvrige deltagere. Deltagerne følges ad i mindst et år og får ved hvert møde  nye vinkler, gode ideer og stof til eftertanke med hjem.

Temagruppen for folkevalgte ledere, er for formænd og næstformænd, og i deres fravær for resten af den valgte bestyrelse.  Møderne handler om at vurdere fremtiden, sætte retningen, sikre at bestyrelsen har de rette kompetencer, og om at skabe de bedste rammer for den administrative ledelses arbejde. Læs mere her FORMÆND.

Temagruppen for ansatte ledere er for direktionsmedlemmer, medlems-, kommunikations-,  administrationschefer og lign., som har ansvar for at tænke nyt, tiltrække og fastholde loyale medlemmer. Møderne handler om at vurdere fremtiden, vælge de greb, som er mulige mht til udvikling, og afgøre, hvordan organisationen sikrer flere medlemmer, tilfredse medlemmer eller helt nye forretningsmodeller. Fire møder om året. Læs her UDVIKLINGSCHEFER.

For tilmelding til en af grupperne, ring eller skriv til Helle Staberg, tlf./SMS 6130 7051 eller helle@staberg-rm.dk.