Netværk

Staberg relations tilbyder tre netværk for foreninger.

Udbyttet af alle er inspiration og ny viden fra eksterne oplægsholdere, fra Helle Staberg og fra de øvrige deltagere. Deltagerne følges ad i mindst et år og får ved hvert møde  nye vinkler, gode ideer og stof til eftertanke med hjem.

Det ene netværk er målrettet folkevalgte formænd og næstformænd. Møderne handler om at få bestyrelsen til at fungere optimalt og om at sikre et tæt samarbejde med medlemmer,  direktion og samfund.  Det kan  være et hedt spændingfelt at befinde sig i. Tre møder om året. Læs mere her FORMÆND.

Det andet er for direktører/sekretariatschefer. Møderne handler om at sætte strategien for organisationen, om at gribe de muligheder, der giver sig for at forbedre medlemmernes tilfredshed og om at sikre et optimalt samarbejde med formand og bestyrelse.  Tre møder om året. Læs mere her DIREKTØRER.

Det tredie netværk er for medlems-, kommunikations-,  administrationschefer og lign., som har ansvar for at tiltrække og fastholde loyale medlemmer. Møderne handler om at tænke nyt, prøve af, udvikle mm., udelukkende med det formål at gør organisationen mere  attraktiv for det tavse flertal,  de aktive, engagerede medlemmer  og de, der slet ikke er medlem endnu. Fire møder om året. Se her UDVIKLINGSCHEFER.

Fælles for de tre netværk er at deltagerne i netværket har stort set samme rolle og udfordringer, men også er så forskellige, at der er rig mulighed for at inspirere hinanden.