Formænd

Et tre-delt minikursus udvalgte temaer for formænd og næstformænd i medlemsorganisationer.

Gruppen afholder tre eftermiddagsmøder i 2019 i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s Rådhus om temaer og dilemmaer, som er relevante for formænd/bestyrelser i medlemsorganisationer.

Baggrunden er at flere formænd, erfarne som nyvalgte, efterlyser viden om godt bestyrelsesarbejde i netop medlemsorganisationer, – dvs. god ledelse af en bestyrelse som et team, god kontakt til baglandet og dets medlemmer, føling med samfundet omkring os, opgaven som arbejdsgiver overfor direktion, mm.

Udbyttet er viden om, hvordan andre gør med succes, gode værktøjer og ikke mindst inspiration til opgaven som formand.  Forskellige typer af interesseorganisationer deltager, dvs. fagforeninger, brancheorganisationer, humanitære organisationer, – men kun medlemsorganisationer.

Temaer og mødedatoer i 2019 er:

  • Tema:  Formanden som leder af bestyrelsesarbejdet og Corporate Governance i foreninger. Dato torsdag den 4. april kl. 14-18. Oplæg ved Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen. Om kodeks, rammer, roller, opgaver, dilemmaer og muligheder med bestyrelsen som et team.
  • Tema: Samspil mellem formand og direktion. Direktionens ønskeliste til bestyrelsen. Dato tirsdag den 27. august kl. 14-18. Oplæg ved generalsekretær Anders Ladekarl, Danmarks Røde Kors. Om det bedste samarbejde mellem formand/bestyrelse og direktion i en forening, baseret på frivillige kræfter.
  • Tema: Det attraktive bestyrelsesarbejde for moderne mennesker – hvordan? Dato onsdag den 4. december kl. 14-18. Oplæg ved centerleder Søren Østergaard, CUR og ved en foreningsformand, hvis bestyrelsesarbejde tiltrækker alle aldre. Om hvordan en klassisk forening indretter det folkevalgte arbejde, så der er plads til både det moderne menneske og den yngre generation.

Kontakt venligst Helle Staberg på telefon 61307051 eller mail helle@staberg-rm.dk, hvis du vil høre mere, fx hvem de andre deltagere er eller hvilke eksperter, der indleder ved møderne.

Der må påregnes et deltagergebyr, som dækker oplæg af eksterne forskere/eksperter, mødemateriale og forplejning inkl. en let aftensmad, facilitering mm.