Formænd

En Temagruppe med tre møder om året om udvalgte, strategiske emner – kun for formænd og næstformænd i medlemsorganisationer.  Hvert møde indledes med en præsentation af en SPOT ON undersøgelse af de vigtigste dilemmaer indenfor mødets tema.

Møderne foregår som udgangspunkt onsite  i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s. Rådhus. I tilfælde af alvorlige Corona-restriktioner foregår møderne online via Zoom.

Dit udbytte

Udbyttet er viden om, hvordan andre formænd/bestyrelser leder medlemsorganisationen med succes. Udbyttet er også konkrete værktøjer og generel inspiration til udvikling samt et godt netværk af formænd.

Forskellige typer af interesseorganisationer deltager, dvs. fagforeninger, brancheorganisationer, humanitære organisationer, –  men kun medlemsorganisationer.

Indhold

Hvert møde har et tema, som på et strategisk plan behandler den øverste folkevalgte ledelses arbejde og dilemmaer. Det kan være indenfor såvel daglig ledelse af bestyrelsen, teamarbejdet, mødeforberedelse og -opfølgning, involvering, generationsskifte i bestyrelsen,  arbejdsgiverrollen, samarbejde med direktion mm.

Du kan melde dig ind i netværket når som helst.

Tid, temaer, og pris

  • Den 26. november 2020. Tema: Foreningens image og omdømme, hvad er bestyrelsens rolle?
  • Den 25. marts 2021. Tema: Politisk, strategisk lobbyarbejde – hvordan?
  • Den 31. august 2021. Tema: Varetagelse af de brede interesser kontra særinteresser – kan vi det på én gang?
  • Den 8. december. Tema: Hvad kræver den digitale transformation af de folkevalgte i en medlemsorganisation?

Deltagergebyr er  for tre på hinanden følgende møder 9.000 kr. eks. moms for én deltager, og 16.000 kr. eks. moms for to deltagere fra samme organisation. Møderne rundes af med en let anretning og networking.

Tilmelding

Ring eller skriv til Helle Staberg, Staberg relations helle@staberg-rm.dk eller 61307051, hvis du vil se det fulde program og høre,  hvem de andre deltagere er.

Facilitering

Møderne faciliteres af Helle Staberg, som er en professionel facilitator og har  års erfaringer med udførelse af og rådgivning om strategisk udvikling i medlemsorganisationer.