Formænd

Et temanetværk med tre møder om året om udvalgte, strategiske emner – kun for formænd og næstformænd i medlemsorganisationer.

Møderne foregår i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s. Rådhus.

Dit udbytte

Udbyttet er viden om, hvordan andre gør med succes og gode værktøjer, men også inspiration til opgaven som formand og næstformand. Forskellige typer af interesseorganisationer deltager, dvs. fagforeninger, brancheorganisationer, humanitære organisationer, –  kun medlemsorganisationer.

Indhold

Hvert møde har et tema, som er et dilemma eller en markant udfordring, som et  formandskab i en medlemsorganisation ofte støder på. Det kan være indenfor daglig ledelse af bestyrelsen, teamarbejdet, mødeforberedelse og -opfølgning, involvering, generationsskifte i bestyrelsen,  arbejdsgiverrollen mm.

Få en forsmag på netværket her HER.  Du kan melde dig ind i netværket når som helst. Tilmelding nederst på siden.

Tid, temaer, og pris

Temaer og mødedatoer i 2019/2020 er (alle møder 14-18):

  • Den 4. april 2019.Tema:  Corporate Governance i foreninger.  Oplæg v/Michael Budolfsen, Finansforbundet. Er afholdt.
  • Den 27. august 2019. Tema: Samspil mellem formand og direktion.  Oplæg v/ Anders Ladekarl, Danmarks Røde Kors. Er afholdt.
  • Onsdag den 4. december 2019. Tema: Det attraktive bestyrelsesarbejde for moderne mennesker – hvordan? Hvad siger forskningen og hvad siger praktikken? Oplæg v/centerleder Søren Østergaard, CUR og formand Jacob Niebuhr, Danske Restauranter og Caféer.. Om at indrette bestyrelsesarbejdet og det folkevalgte arbejde, så der er plads til det moderne menneske.
  • Den 26. marts 2020. Tema: Udvikling af organisationsstrukturen, det bedste strategiarbejde, grundfortællingen, involvering af medlemmer, brug af tilfredshedsanalyser, mm.
  • Den  2. september 2020. Tema: Rammen for bestyrelsesarbejde. Bestyrelsesarbejdet er opbygget af byggestene, som bestyrelsen – alt efter situationen – kan geare op eller ned på. Vi arbejder med konkrete cases.
  • Den 26. november 2020. Tema: Foreningens image og omdømme blandt medlemmer og i samfundet. Hvad betyder et godt image? Hvordan skærper vi det? Om forbindelsen mellem grundfortælling og interessenter, mm.

Deltagergebyr er  9.000 kr. eks moms for én deltager, og 15.000 kr. eks moms for to deltagere fra samme organisation. Gebyret dækker eksterne indledere, lokaler, kaffe, kage og en let anretning til aftensmad, mødemateriale, mm.

Tilmelding

Ring eller skriv til Helle Staberg, 61307051 og helle@staberg-rm.dk, hvis du vil høre mere, eller være med.

Facilitering

Møderne faciliteres af Helle Staberg, som er en professionel facilitator og har  års erfaringer med udførelse af og rådgivning om strategisk udvikling i medlemsorganisationer.