Formænd

Et temanetværk med tre møder om året om udvalgte, strategiske emner – kun for formænd og næstformænd i medlemsorganisationer.

Møderne foregår i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s. Rådhus.

Hvert møde har sit tema, som typisk er et dilemma eller en udfordring, som et  formandskab i en medlemsorganisation ofte støder på. Det kan være indenfor daglig ledelse af bestyrelsen, teamarbejdet, mødeforberedelse og -opfølgning, involvering, generationsskifte i bestyrelsen,  arbejdsgiverrollen mm.

Få en forsmag på netværket her HER.  Du kan melde dig ind i netværket når som helst. Tilmelding nederst på siden.

Udbyttet er viden om, hvordan andre gør med succes og gode værktøjer, men også inspiration til opgaven som formand og næstformand. Forskellige typer af interesseorganisationer deltager, dvs. fagforeninger, brancheorganisationer, humanitære organisationer, –  kun medlemsorganisationer.

Temaer og mødedatoer i 2019 er:

  • Tema:  Formanden som leder af bestyrelsesarbejdet og Corporate Governance i foreninger. Dato torsdag den 4. april kl. 14-18. Oplæg ved Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen. Om kodeks, rammer, roller, opgaver, dilemmaer og muligheder med bestyrelsen som et team. Er afholdt.
  • Tema: Samspil mellem formand og direktion. Direktionens ønskeliste til bestyrelsen. Dato tirsdag den 27. august kl. 14-18. Oplæg ved generalsekretær Anders Ladekarl, Danmarks Røde Kors. Om det bedste samarbejde mellem formand/bestyrelse og direktion i en forening, baseret på frivillige kræfter.
  • Tema: Det attraktive bestyrelsesarbejde for moderne mennesker – hvordan? Dato onsdag den 4. december kl. 14-18. Oplæg ved centerleder Søren Østergaard, CUR og ved formand Jacob Niebuhr, Danske Restauranter og Caféer, som ledes af en relativ ung bestyrelse. Om hvordan en klassisk forening indretter det folkevalgte arbejde, så der er plads til både det moderne menneske og den yngre generation.
  • Møderne i 2020 er den 2. april, 25. august og 2. december. Temaer for de tre møder i 2020 bliver udpeget i august 2019.

Kontakt venligst Helle Staberg på telefon 61307051 eller mail helle@staberg-rm.dk, hvis du vil høre mere.

Deltagergebyr er  9.000 kr. eks moms for én deltager, og 15.000 kr. eks moms for to deltagere fra samme organisation. Det dækker oplæg af eksterne forskere/eksperter, facilitering, mødemateriale og forplejning inkl. en let aftensmad,  mm.

Tilmeld dig temagruppen for formænd: