Formænd

Et temanetværk med tre møder om året om udvalgte, strategiske emner – kun for formænd og næstformænd i medlemsorganisationer.

Møderne foregår i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s. Rådhus.

Dit udbytte

Udbyttet er viden om, hvordan andre gør med succes og gode værktøjer, men også inspiration til opgaven som formand og næstformand. Forskellige typer af interesseorganisationer deltager, dvs. fagforeninger, brancheorganisationer, humanitære organisationer, –  kun medlemsorganisationer.

Indhold

Hvert møde har et tema, som er et dilemma eller en markant udfordring, som et  formandskab i en medlemsorganisation ofte støder på. Det kan være indenfor daglig ledelse af bestyrelsen, teamarbejdet, mødeforberedelse og -opfølgning, involvering, generationsskifte i bestyrelsen,  arbejdsgiverrollen mm.

Du kan melde dig ind i netværket når som helst. Tilmelding nederst på siden.

Tid, temaer, og pris

Temaer og mødedatoer i 2020 er (alle møder kl.14-18):

  • Den 2. september 2020. Tema: Udvikling af organisationsstruktur, hvorfor og hvordan?
  • Den 26. november 2020. Tema: Foreningens image og omdømme, hvad er bestyrelsens rolle?
  • 25. marts, 31. august og 8. december 2021.

Deltagergebyr er  9.000 kr. eks. moms for én deltager, og 15.000 kr. eks moms for to deltagere fra samme organisation. Gebyret dækker eksterne indledere, lokaler, kaffe, kage og en let anretning til aftensmad, mødemateriale, mm.

Tilmelding

Ring eller skriv til Helle Staberg, Staberg relations helle@staberg-rm.dk eller 61307051, hvis du vil se det fulde program og høre,  hvem de andre deltagere er.

Facilitering

Møderne faciliteres af Helle Staberg, som er en professionel facilitator og har  års erfaringer med udførelse af og rådgivning om strategisk udvikling i medlemsorganisationer.