Væk med handlingsplanerne

 Hvor handlingsplaner tidligere udgjorde ledelsens rettesnor, har foreningens grundlæggende værdisæt nu taget over. Med værdisættet i den ene hånd og få strategiske ledestjerner i den anden hånd er foreningens folkevalgte, frivillige og medarbejdere godt rustet til selv at navigere i en turbulent tid.

Tiden er ikke til detaljer

Mange foreninger springer fornyelsen af de detaljerede strategier og handlingsplaner over. Også selv om udløbsdatoen for længst er overskredet. ’I dag ændrer vores omgivelser og vores medlemmer sig så hurtigt, at vi ikke engang kan nå at skrive strategien ned, før den er forældet’, lyder det.

Men med et godt forankret værdisæt har hver eneste aktør et grundlag at arbejde ud fra. Værdisættet gør det  lettere at udøve ledelse, at beslutte, at rådgive, at drive politik, mm.

Nødvendig rettesnor

I en turbulent tid er det vigtigt at have en rettesnor, som alle kender og arbejder efter. Specielt når det handler om foreninger, hvor ledelsen typisk er fordelt på mange aktører: bestyrelse, udvalg, medarbejdere, mm.  Et værdisæt udtrykker, hvordan en forening gerne vil være og opfattes af medlemmer og samfund.

Værdisættet

Værdisættet er en ramme for arbejdsmåden. Et antal grundlæggende egenskaber, som udtrykker, hvordan organisationen er og gerne vil opfattes. Rammen bestemmer den adfærd, som organisationen udviser. I princippet ændrer den sig ikke over tid, men prioriteringen af værdierne kan ændre sig med strategien.

Træet herunder viser eksempler på værdier. Gode ord, men det er den udviste adfærd bagved, som har betydning for, hvordan organisationen er og bliver opfattet.

Hvordan finder vi frem til værdierne?

Det kræver en proces at finde frem til foreningens værdisæt. Repræsentanter for hele organisationen bør deltage. Jo flere involverede, jo bedre et produkt. Og jo lettere bliver implementeringen, idet de involverede undervejs i processen automatisk begynder at udleve værdierne.

De 7 trin

En mulig fremgangsmåde med syv trin kan se således ud:

  1. Udpeg de folkevalgte, frivillige og ansatte, som bør deltage.
  2. Stil spørgsmålet ’Når I sammen løser opgaver med succes, hvad er så årsagen?
  3. Skriv kendetegnene sammen til et værdisæt.
  4. Prioriter de vigtigste i forhold til vision
  5. Lad deltagerne give eksempler på, hvordan god adfærd er indenfor hver værdi.
  6. Beslut værdisættet og eksempler på god adfærd.
  7. Brug tid på at alle i organisationen aftaler, hvordan I (sammen) vil udleve værdisættet.

Gentag punkt 7 når/hvis de strategiske pejlemærker ændrer sig, og evaluer nytteværdien. Brug og tal ind til værdierne, også i dagligdagen.

Et stærkt værktøj

Det er svært at udpege de vigtigste værdier. Fordi det handler om følelser, det rører ved foreningens sjæl og ved aktørernes hjerter.  Det er et mindset. Netop derfor er et fælles værdisæt for en forening så stærkt et værktøj. Og det virker kun, hvis aktørerne personligt har tid til at reflektere over dem.  Men netop i foreninger med mange bidragsydere, dvs. folkevalgte, frivillige og medarbejdere, er værktøjet endnu stærkere.

Ledelsen kan endda opstille mål og måle, om foreningen bruger værdierne, idet adfærd sagtens kan måles.
Det er med andre ord godt givet ud at bruge en dags tid på at støve værdisættet af.