Få fat i de unge – seminarer

Korte, intensive seminarer om foreningens relevans, unge, digitalisering og forretning i foreningen

Hvordan bruger vi de digitale muligheder optimalt? Hør hvordan HK gør – tryk her

Foreningers største udfordring er at være maksimalt relevante for deres medlemmer og for samfundet. Det viser en rundspørge blandt interesseorganisationer i 2017. Måske har det altid været sådan. Men specielt udfordringen med at være attraktiv overfor de unge og med at sikre den nødvendige fornyelse i bestyrelser og udvalg bliver ikke mindre i disse år. Det moderne menneske har i dag svært ved ved at finde tid og lyst til at deltage i foreningsarbejde.

Intensive møder

Flere foreninger arbejder ihærdigt med at knække koden. Det kan du og din ledergruppe og/eller bestyrelse høre om og diskutere ved tre intensive morgen-/eftermiddagsmøder.
Vi starter den 6. september med HK og forbundssekretær Villy Dyhr samt relationsforsker Anja Reinwald, Aalborg Universitet, som giver praktiske tips om digitalisering og lægger op til debat. Den 10. oktober og 6. november fortsætter vi med fokus på de unge og oplæg fra topledelserne i bl.a. DGI, Cyklistforbundet og FDM.

HK og digitalisering

HK er en af frontløberne indenfor digitalisering og (stort set) al medlemsservice tilbydes 24/7 virtuelt til medlemmer i hele landet. Digitaliseringen har været medvirkende til en positiv udvikling i medlemstal. En af de helt store udfordringer for HK er at udnytte digitaliseringen  til at styrke medlemsdemokratiet. Uden at gå på kompromis med medlemmernes nære relationer og den gode sammenhængskraft i organisationen.

Hvordan udnytter vi mulighederne i digitaliseringen optimalt? Vi stiller spørgsmålet til forbundssekretær Villy Dyhr, HK og relationsforsker Anja Reinwald, Aalborg Universitet. Torsdag den 6. september 2018 om eftermiddagen kl. 14-17.
Læs mere og tilmeld dig her Grib chancen – Digitalisering

Hør hvad HK gør og hvad der er vanskeligt Villy Dyhr

DGI, Cyklistforbundet og en stærk foreningsstruktur

Tomme pladser i repræsentantskabet, intet kampvalg, bestyrelsesmedlemmer må tage endnu en tørn – generationsskiftet udebliver.  Den tendens arbejder DGI og Cyklistforbundet på at vende. Organisationerne udvikler og tester metoder til at gøre det folkevalgte arbejde super attraktivt – for de unge og for det moderne, engagerede menneske. Målet er bl.a. at sikre et generationsskifte og en palet af kompetencer i bestyrelser og udvalg, som passer til det, organisationerne vil i fremtiden.

Få også de unge med i foreningsarbejdet – hvordan? Vi stiller spørgsmålet til næstformand Charlotte Bach Thomassen, DGI og til direktør Klaus Bondam, Cyklistforbundet. Onsdag den 10. oktober 2018 om morgenen kl. 8-11.
Læs mere og tilmeld dig her Grib chancen – Moderne struktur

FDM og nye forretningsmodeller

Hvad er værdien af et medlemskab? Hvad får jeg for mit kontingent? Hvad bliver jeg selv bedre til, eller hvad kan jeg sparre ved at være medlem? Det spørger medlemmer selvfølgeligt om. FDM arbejder fortløbende med at udvikle nye tilbud og kontingentstrukturer og er på forkant med at afprøve forskellige forretningsmodeller for foreningen.

Er det billige forsikringer, rabatordninger, fællesskab eller det politiske arbejde, som giver mest værdi til medlemmerne og skaber loyalitet? Vi stiller spørgsmålet til adm. direktør Thomas Møller Thomsen, FDM og ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, CBS. Tirsdag den 6. november 2018 om eftermiddagen om eftermiddagen kl. 14-17.
Læs mere og tilmeld dig her Grib chancen – Værdi til medlemmet

Grib chancen

Vær med til et eller flere af de intensive morgen-/eftermiddagsmøder, som viser vejen til den stærke, relevante forening. Møderne byder på oplæg og god tid til debat og til at udveksle erfaringer. Deltag på egen hånd, eller tag din ledergruppe og/eller bestyrelse med. Der er mulighed for, at I kan få jeres eget bord.

Staberg relations – foreningsudvikling