Forretningsmodellen

Har I en forretningsmodel? Passer den til virkeligheden og oplever medlemmer og samfund den værdi, som jeres sag fortjener og kræver?

Vi hælper med at analysere hvor og hvordan, medlemmerne bør opleve reel værdi for deres kontingent. Medlemmer er forskellige og er på et forskelligt stade i deres udvikling, uanset om vi taler om en brancheorganisation, en fagforening eller en almen civilsamfundsorganisation.Forerningstjek

Foreningstjekket giver et tydeligt billede af, hvad der virkeligt giver medlemmerne værdi, hvor I bør geare op og ned, og hvordan det kan ske. Hvad vil det kræve og koste? Vi får også svar på “hvad nu hvis’,  vi prøver at gøre sådan….?

Tænk stort, start småt.

Det tager cirka en dag at gennemføre et foreningstjek sammen med ledelse og bestyrelse. Vi planlægger dagen sammen og vi fungerer som tovholdere og hjælpeskribenter. Vi bruger metoden Business Model Canvas.

Foreningen får med STABERG relations en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.