Mere værdi til medlemmerne

Kender I jeres forening og det, der skal til for at give medlemmerne en reel værdi af kontingentet? Kender I den så godt, at I præcis ved, hvor det er, I bør skrue op eller ned, hvis medlemmernes behov ændrer sig, tilfredsheden falder eller hvis antallet af medlemmer falder?

De to spørgsmål kan I svare ja til, hvis I har udført et Foreningstjek. Foreningstjekket giver jer et gennemarbejdet grundlag for at træffe beslutning om nødvendige tilpasninger. Foreningstjekket er en gennemgang af foreningens forretningsmodel, som viser, hvordan foreningen skaber værdi til medlemmerne.

I får et fælles billede af, hvordan foreningen hængersammen, I kommunikerer med medlemmerne og samfundet, hvordan I sikrer loyale medlemmer, hvilke aktiviteter, I gennemfører, og hvorfor og hvilke kompetence,  I har og skal have for at skabe værdi til medlemmerne.  Foreningstjekket viser også, hvordan I sikrer den nødvendige indtjening og hvorledes jeres udgifter er fordelt. Et foreningstjek er en unik mulighed for at give nye bestyrelsesmedlemmer eller nye, ansatte ledere til en god introduktion til foreningens arbejde.

Foreningstjekket består af ni byggestene, som udgør en model for forretningen i foreningen. De ni brikker gennemgår vi sammen og resultatet, som jo er foreningens forretningsmodel, hænger synligt på væggen.

Derefter ser vi på det, I gerne vil forny eller ændre. Vi stiller spørgsmål som “hvad nu hvis’,  vi gør sådan eller sådan….? Hvis vi fx. vælger at supplere kommunikationen med det sociale medie Instagram eller hvis vi stopper med at kommunikere via et medlemsblad. Forretningmodellen vil give os et godt svar derpå. Vi tænker stort og starter småt.

Det tager cirka en dag at gennemføre et foreningstjek sammen med ledelse og bestyrelse. Vi planlægger dagen sammen og vi fungerer som tovholdere og hjælpeskribenter.

Vi bruger metoden  Business Model Canvas.

 

Foreningen får med STABERG relations en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.