Sæt retningen

Er det tid til at justere den retning, foreningen bør udvikle sig i? Lægge strategien for de kommende år?

I får en klar strategi, som er et helt unikt værktøj og en støtte for den folkevalgte og ansatte ledelse. En strategi med fokusområder, som giver et overblik over, hvad foreningen overordnet VIL, og hvad den slet IKKE VIL, baseret på det værdisæt, som er organisationens og medlemmerne hjerte. Fokusområder og værdisæt er et uundværligt grundlag for bestyrelse og ansat ledelse til at lede og træffe beslutninger.Staberg strategiproces til hjemmeside

Vi tilrettelægger processen sammen, så den passer til jeres årshjul og planlagte bestyrelsesmøder mm.   Vi fungerer som de vedholdende inspiratorer, tovholdere og hjælpeskribenter undervejs.

Processen forløber normalt over  ca. 2 – 4 møder. Både medlemmer, bestyrelse, øvrige folkevalgte organer og ansat ledelse deltager, når det er relevant.

Vi følger en traditionel model for udvikling af strategi. Tilpasser modellen til jeres ambitionsniveau, tid til rådighed og udfordringer. Måske har I allerede en analyse af omverdenens kendskab til jer, en tilfredshedsundersøgelse eller har undersøgt markedet og medlemmernes behov på anden vis. Måske har I arbejdet med foreningens forretningsmodel og/eller talt dilemmaer igennem og arbejdet med grundfortællingen og foreningens WHY. Alt andet lige kommer vi hurtigere i gang.

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.