Program

 

Program, mødedatoer, målgruppe og pris

Netværket er målrettet jer, der har fokus på at tiltrække og fastholde medlemmer og kunder i en medlemsorganisation. I er ledere, business developere eller medlems- og kundeansvarlige og har som sådan ansvaret for at fastholde og tiltrække medlemmer/kunder og for at øge medlemmernes loyalitet.

Fire årlige møder, hver med et debatoplæg, som er aktuelt for alle og derefter debat og inspiration i mindre grupper, som er sammensat efter de deltagende organisationers karakteristika og aktuelle udfordringer.

Prisen er 8.750 kr. pr. år pr. deltager ex. moms, som dækker udgifter til  honorarer til oplægsholdere, administration, professionel facilitering, lokale og forplejning. Der er rabat, hvis I er flere deltagere fra samme organisation.

Møderne afholdes enten i mødelokalerne på Vartov lige ved Hovedbanegården, København eller på skift hos deltagerne.

Møder

Onsdag den 29. januar 2014 kl. 13 – 17, Vartov:

Tema: Segmentering og indhold i medlemskab

Mødet er afholdt og netværket har sat rammerne for det kommende år.  Dagens tema lagde op til en grundig og til tider nørdet debat om segmentering og metoder dertil, og inspiration var der rigeligt af.

Onsdag den 30. april 2014  kl. 13 – 17. Mødes afholdes hos UniPension, Smakkedalen 8, Gentofte.

Tema: “Medlemskontingent, fundraising, events…forskellige mulighed for finasiering? “

De fleste medlemsorganisationer finansierer deres virke via kontingenter og ikke andet. Flere og flere organisationer supplerer imidlertid sine kontingentindtægter med andre former for finansiering, fx via kampagnemidler, events, indsamlinger, kommercielt salg af ydelser som telefoni, benzinordninger, mm.  Det gør organisationerne mindre sårbare og giver luft til strategiske satsninger.

Repræsentationer fra to meget forskellige organisationer, kommunikations-chef Tina Engberg, Dyrenes Beskyttelse og salgschef Jesper Juul-Jensen, Dansk Erhverv, lægger op til debat om organisering og fordele og ulemper ved forskellige måder at supplere kontingentindtægterne på. Der er helt sikkert inspiration at hente.

Tirsdag den 26. august 2014 

Tema: “Den perfekte relationspleje – Hvad virker og hvad virker ikke?

Torsdag den 27. november 2014

Tema:  “Sammenhængskraft og videndeling/interne netværk”

 

Se mere om programmet for mødet den 30. april 2014 i spalten til højre.