Ny lokal struktur – mere demokrati

STABERG relations hjælper bestyrelser og ledergrupper med at analysere, vurdere og beslutte forandringer, som er nødvendige for at følge den retning og strategi, foreningen har lagt.

Det kan fx. være en undersøgelse af muligheder for at fusionere eller indgå fornuftige alliancer. Det kan være en konkret vurdering af medlemmernes oplevelse af værdi for kontingentet eller en opstramning på udvalgsarbejdet eller i ad hoc grupperne.

Det kan også være hjælp til at forberede og gennemføre en debat ved et af landets Folkemøder.

Det foregår ved workshops af ½ til en hel dags varighed. Målgruppen er bestyrelse, direktion og/eller ledergruppe i organisationen.

Vores seneste workshops for bestyrelser har drejet sig om:

  • Hvem er relevant at indgå et nærmere samarbejde med?
  • Den kompetente bestyrelse. Hvordan sikrer vi at bestyrelsen strategisk set har de rette kompetencer?
  • Medlemmet i digitaliseringen. Hvordan bevarer vi den tætte relation til medlemmet, når al kontakt ellers er digital?
  • Generationsskiftet – skal vi, og i givet fald hvordan puster vi liv i lokale afdelinger og kredse?
  • Engagement – hvordan sikrer vi at der er kampvalg til repræsentantskabet, og at repræsentantskabet afspejler medlemmernes mangfoldige holdninger?
  • Udvalgene. Kan vil nedlægge de faste udvalg og erstatte dem af projektgrupper? Hvordan styrer vi det?
  • Fatsholdelses- og rekrutteringsstrategi. Relationer har fået ny og flygtig betydning, hvordan implementerer vi det i vores fællesskab?

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.