Kompetent bestyrelse

Har I brugt tid på at drøfte bestyrelsen som et hold af forskellige færdigheder og ressourcer?

Vi hjælper bestyrelser og de folkevalgte led med at finde en måde, hvor I bedst anvender bestyrelsens samlede ressourcer. Sammen drøfter vi og beskriver vi bestyrelsens egne retningslinjer eller et ‘Good Governance’ manifest’, om man vil.

Vi hjælper med at planlægge forløbet og er tovholdere og med-skribenter undervejs.

Undervejs tager vi udgangspunkt i de særlige vilkår, der gælder for demokratiet.  En bestyrelse er valgt af  af medlemmerne/ejerne, og den frivillige indsats  spiller en væsentlig rolle. Vi kombinerer det bedste fra Corporate Governance for aktieselskaber med de vilkår for og engagement, som er i en frivillig verden.

Resultatet er et sæt fælles anbefalinger, bestyrerlsens Good Governance, og de kan vedrøre:

  • Bestyrelsens rolle, opgaver og samspil – med organisation/samfund
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Egen udvikling, kompetencer og generationsskifte
  • Økonomi

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.