Den kompetente bestyrelse

Har I brugt tid på at drøfte bestyrelsen som et hold af forskellige færdigheder og ressourcer?

Vi hjælper bestyrelser og øvrige folkevalgte led med at finde frem til den måde, som I bedst udnytte bestyrelsens samlede ressourcer. Sammen udarbejder vi et overordnet Kodeks for bestyrelsen. Vi hjælpe med at planlægge forløbet og er tovholdere og med-skribenter undervejs.

Kodeks for bestyrelsen eller bestyrelsens  retningslinier , kald det hvad I vil. Det er retningslinier og er et supplement til forretningsordenen. Ud fra foreningens situation handler kodekset om bestyrelsen som et team, dens samlede og individuelle ansvar, roller, opgaver og relationer.

Kodeks  tager udgangspunkt i de særlige vilkår, der gælder i demokratiet.  Bestyrelsen er valgt af  af medlemmerne/ejerne, og den frivillige indsats  spiller altid en væsentlig rolle.  Vi  kombinerer det bedste fra Corporate Governance for selskaber med vilkår for og engagementet i en frivillig verden.

Som regel deltager bestyrelsen og direktionen i at udvikle et kodeks. Udviklingen foregår over et antal møder i et styret forløb, hvor bestyrelsen drøfter ansvar og opgaver, strategiske udfordringer og de dilemmaer, som er og vil komme i en medlemsorganisation.

Resultatet er et sæt anbefalinger, Kodeks for bestyrelsen, og de kan fx vedrøre:

  • Bestyrelsens rolle, opgaver og samspil – med organisation/samfund
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Egen udvikling, kompetencer og generationsskifte
  • Økonomi

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.