Kompetent bestyrelse

Har I brugt tid på at drøfte bestyrelsen som et team af forskellige færdigheder og ressourcer?

Vi hjælper bestyrelser med at finde den måde, hvorpå I bedst anvender bestyrelsens samlede ressourcer, og hvordan I sammen med direktionen skaber den bedste værdi til medlemmerne. Vi drøfter og beskriver  bestyrelsens retningslinjer, ‘Good Governance’ . Et helt nødvendigt supplement til en bestyrelses forretningsorden.

Udgangspunktet er organisationens strategi for politik og medlemsværdi, samt ikke mindst en bestyrelsens ansvar, roller og opgaver, og de ‘gråzoner’, der er i samarbejdet med direktionen.

Vi hjælper med at planlægge forløbet, inspirerer og er facilitatorer og med-skribenter undervejs.

Undervejs tager vi udgangspunkt i de særlige vilkår, der gælder for demokratiet.  En bestyrelse er valgt af  af medlemmerne/ejerne, og den frivillige indsats  spiller en væsentlig rolle. Vi kombinerer det bedste fra Corporate Governance for aktieselskaber med de vilkår for og enorme  engagement, som er i en frivillig verden.

Resultatet er et sæt fælles anbefalinger, Bestyrelsens Good Governance, og de kan vedrøre:

  • Bestyrelsens ansvar, rolle, opgaver og samspil – med organisation/samfund
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Egen udvikling, kompetencer og generationsskifte
  • Økonomi

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og inspirerende og som kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.