Kompetent bestyrelse

Har I brugt tid på at drøfte bestyrelsen som et team af forskellige færdigheder og ressourcer?

Vi hjælper bestyrelser med at finde den måde, hvorpå I bedst anvender bestyrelsens samlede ressourcer, og hvordan I sammen med direktionen skaber den bedste værdi til medlemmerne. Vi drøfter og beskriver  bestyrelsens retningslinjer eller et ‘Good Governance’ manifest, om man vil. Manifestet er et helt nødvendigt supplement til en bestyrelses forretningsorden. Udgangspunktet er organisationens strategi for politik og medlemsværdi, samt ikke mindst en bestyrelsens ansvar, roller og opgaver, og de ‘gråzoner’, der er i samarbejdet med direktionen.

Gråzonen kan ændre bredde i krisetider

Vi hjælper med at planlægge forløbet, inspirerer og er facilitatorer og med-skribenter undervejs.

Undervejs tager vi udgangspunkt i de særlige vilkår, der gælder for demokratiet.  En bestyrelse er valgt af  af medlemmerne/ejerne, og den frivillige indsats  spiller en væsentlig rolle. Vi kombinerer det bedste fra Corporate Governance for aktieselskaber med de vilkår for og enorme  engagement, som er i en frivillig verden.

Resultatet er et sæt fælles anbefalinger, Bestyrelsens Good Governance, og de kan vedrøre:

  • Bestyrelsens ansvar, rolle, opgaver og samspil – med organisation/samfund
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Egen udvikling, kompetencer og generationsskifte
  • Økonomi

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og inspirerende og som kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.