Privatlivspolitik

Privatlivspolitik STABERG relations – 4. maj 2018

 STABERG relations dataansvar

STABERG relations behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Helle Staberg, STABERG relations er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Jeg er eneste person, der har adgang til databehandlingssystemerne.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Helle Staberg

Adresse: Larslejsstræde 1, 1. sal, 1451 København K

CVR: 35292934

Telefonnr 61307051

Mail: helle@staberg-rm.dk

Website: www.staberg-rm.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger, som ikke er personfølsomme. Vi har ikke registeret personfølsomme data. Vi gør opmærksom på, at vi arbejder primært B2B, og at det er organisationen, som er kunde og betaler, og organisationens medarbejdere og folkevalgte, som er vores kunde-/kontaktpersoner:

 • Kunde-/kontaktoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, dato for hvornår vi hat talt med dig sidst, hvad vi aftalte, om du deltager i et af vores netværk eller bruger en anden ydelse, om du har deltaget i en af vores events, og om du modtager vores nyhedsbrev.

 • Kunde-/kontaktoplysninger om deltagere i Netværk og i Events

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,  hvilket netværk og om faktura er betalt.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være tale om vores opslag på jeres organisations hjemmeside, hvor jeres kontaktdata er anført og er frit tilgængelige for offentligheden.

 

Virksomhedens formål og legitime interesser i behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er salg og relationspleje:

 • At have et overblik over hvem, der har vist interesse for at blive kunde til et af vores produkter.
 • At det er nødvendigt for at kunne servicere vores kunder/kontakter og opfylde de kontrakter, vi har med kunderne.

 

Formål:

 • Formål med behandling af kunde-/kontaktoplysninger:
  1. At have et overblik over hvem der i fremtiden kunne have interesse i at blive kunde til et af vores produkter.
  2. At kunne invitere til og planlægge de kommende aktiviteter
  3. At kunne servicere vores kunder/kontakter og opfylde de kontrakter, vi har med dem.
  4. At administrere kundernes/kontakterne relationer til os og omvendt
  5. At kunne udsende et nyhedsbrev via direct mail.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til nogen som helst – herunder heller ikke til firmaer til markedsføring.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine data bliver opbevaret, indtil du rejser fra dit job eller ikke er formand i en forening længere eller indtil du selv beder om at dine data slettes.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, så gennemfører vi ændringerne eller sletningerne så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Udarbejdet af Helle Staberg, STABERG relations – 4. maj 2018