Om

Helle Staberg ejer virksomheden STABERG relations , som blev etableret den 1. november 2013.

Se LinkedIn profil  her  og kunder her.

Jeg hjælper foreninger med at være ambitiøse på medlemmernes vegne og med at fastholde og tiltrække medlemmer. Det gør jeg ved at

  • Tilrettelægge strategiprocesser og facilitere dem,
  • Gennemgå organisationens forretningsmodel  igennem, vurderer hvor der er behov for at skrue op eller ned,
  • Hjælpe nyvalgte formænd i gang,
  • Løse konflikter, fx mellem bestyrelsesmedlemmer,
  • Hjælpe bestyrelser med at at være kompetente – udvikle et fælles Kodeks for ledelse, osv,

Jeg driver netværk  for hhv. direktører og medlemschefer i interesseorganisationer. Grundideen er, at deltagerne bliver inspireret af hinanden og får en mulighed for at måle sig med tilsvarende organisationer med samme udfordringer.

Mine kunder er interesseorganisationer bredt set.  Branche- og erhvervsforeninger,  faglige organisationer, foreninger med en humanitær mission, idrætsorganisationer, pensionskasser, mm. Det er både organisationer med enkeltindivider (BtC) og med virksomheder/organisationer som medlemmer (BtB).

Jeg er en erfaren rådgiver- og medlemschef, og har arbejdet som sådan i  CfL Center for Ledelse, Danmarks Idræts-Forbund og i Landbrug & Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug), i Videncenter for Landbrug og i Danske Slagterier. Har mange års erfaring med frivilligt bestyrelsesarbejde.

Jeg er uddannet cand. agro. og har suppleret med uddannelser i professionelt bestyrelsesarbejde i selskaber og frivillige organisationer (2017), Strategi og forretningsudvikling ved sommerkursus på CBS 2015,   Strategisk Ledelse (CfL 2013), er certificeret i forretningsudvikling Business Model generations (2014), uddannet i  Human Ressources, Ledelsesakademiet (2005)  til procesrådgiver (2000) samt i mediering CfL.

Personligt er jeg målrettet, ambitiøs, god til fremdrift og til at skabe og fastholde relationer og bringe folk og kompetencer sammen.