Om Staberg

Helle Staberg ejer virksomheden STABERG relations , som blev etableret den 1. november 2013.

Se LinkedIn profil  her og kunder her.

Jeg hjælper foreninger med at være ambitiøse på medlemmernes vegne og med at fastholde og tiltrække medlemmer.

Mit tilbud om rådgivning og facilitering

Rådgivningen foregår som regel ved et – flere seminarer for bestyrelse og ledergruppe. Jeg hjælper fx med at

  • tilrettelægge strategiprocesser og sørge for at ledelsen sætter retningen og implementerer de aktiviteter, som er nødvendige
  • gå organisationens forretningsmodel  igennem, vurdere hvor der er behov for at skrue op eller ned,
  • klæde nyvalgte formænd/bestyrelsesmedlemmer på til funktionen, evt. ved introforløb,
  • løse konflikter, fx mellem bestyrelsesmedlemmer,
  • hjælpe bestyrelser med at have fokus på opgaver og roller, nødvendige kompetencer, teamarbejdet i bestyrelsen og generationsskiftet.

Mit tilbud om Temagrupper og Netværk

Jeg driver netværk  for hhv. formænd, direktører og udviklings-/ medlemschefer i foreninger. Det er lukkede grupper og grundideen er, at deltagerne bliver inspireret af hinanden og får en mulighed for at sammenligne sig med tilsvarende organisationer med samme udfordringer og for at lære af dem. Oplæg udefra og professionel facilitering. Se her.

Mit tilbud om kurser

Jeg holder korte kurser og interne gå-hjem møder om højaktuelle temaer med relevans for foreningers udvikling. Fx. om at involvere de unge i foreningsarbejdet, om at digitalisere service og medlemsdemokrati, om at skabe forretning i foreningen og give medlemmerne en værdi for deres kontingent. Læs her.

Mine kunder

Mine kunder er interesseorganisationer bredt set, se her.  Branche- og erhvervsforeninger,  faglige organisationer, foreninger med en humanitær mission, idrætsorganisationer, pensionskasser, mm. Det er både organisationer med enkeltindivider (BtC) og med virksomheder/organisationer som medlemmer (BtB). Se nogle af mine kunder her.

Mig selv

Jeg er en erfaren rådgiver og medlemschef, og har arbejdet som sådan i  CfL Center for Ledelse, Danmarks Idræts-Forbund og i Landbrug & Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug), i Videncenter for Landbrug og i Danske Slagterier. Har mange års erfaring med frivilligt bestyrelsesarbejde.

Jeg er uddannet cand. agro. og har suppleret med uddannelser i strategiarbejde og professionelt bestyrelsesarbejde i selskaber og frivillige organisationer, Strategi og forretningsudvikling ved sommerkursus på CBS , Strategisk Ledelse, er certificeret i forretningsudvikling Business Model generations ), uddannet i  Human Ressources, Ledelsesakademiet  til procesrådgiver samt i mediering.

Personligt er jeg målrettet, ambitiøs, god til fremdrift og til at skabe og fastholde relationer og bringe folk og kompetencer sammen.