Om Staberg

Helle Staberg ejer virksomheden STABERG relations , som blev etableret den 1. november 2013.

Se LinkedIn profil  her og kunder her.

Jeg hjælper foreninger med at være ambitiøse på medlemmernes vegne og med at fastholde og tiltrække medlemmer.

Rådgivning og facilitering

Rådgivningen foregår som regel ved et – flere seminarer for bestyrelse og ledergruppe. Helle hjælper gfx med at

  • Tilrettelægge strategiprocesser og sørge for at ledergruppen sætter retningen og implementerer de aktiviteter, som er nødvendige
  • Gennemgå organisationens forretningsmodel  igennem, vurderer hvor der er behov for at skrue op eller ned,
  • Få nyvalgte formænd i gang,
  • Løse konflikter, fx mellem bestyrelsesmedlemmer,
  • Hjælpe bestyrelser med at have fokus på opgaver og roller og med at arbejde sammen som et team.

Netværk

Jeg driver netværk  for hhv. formænd, direktører og udviklings-/ medlemschefer i foreninger. Det er lukkede grupper og grundideen er, at deltagerne bliver inspireret af hinanden og får en mulighed for at sammenligne sig med tilsvarende organisationer med samme udfordringer og for at lære af dem. Oplæg udefra og professionel facilitering. Se her.

Kurser

Jeg holder korte kurser og interne gå-hjem møder om højaktuelle temaer med relevans for foreningers udvikling. Fx. om at involvere de unge i foreningarbejdet, om at digitalisere service og medlemsdemokrati, om at skabe forretning i foreningen og give medlemmerne en værdi for deres kontingent. Læs her.

Kunder

Mine kunder er interesseorganisationer bredt set, se her.  Branche- og erhvervsforeninger,  faglige organisationer, foreninger med en humanitær mission, idrætsorganisationer, pensionskasser, mm. Det er både organisationer med enkeltindivider (BtC) og med virksomheder/organisationer som medlemmer (BtB). Se nogle af mine kunder her.

Jeg er en erfaren rådgiver og medlemschef, og har arbejdet som sådan i  CfL Center for Ledelse, Danmarks Idræts-Forbund og i Landbrug & Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug), i Videncenter for Landbrug og i Danske Slagterier. Har mange års erfaring med frivilligt bestyrelsesarbejde.

Jeg er uddannet cand. agro. og har suppleret med uddannelser i professionelt bestyrelsesarbejde i selskaber og frivillige organisationer (2017), Strategi og forretningsudvikling ved sommerkursus på CBS 2015,   Strategisk Ledelse (CfL 2013), er certificeret i forretningsudvikling Business Model generations (2014), uddannet i  Human Ressources, Ledelsesakademiet (2005)  til procesrådgiver (2000) samt i mediering CfL.

Personligt er jeg målrettet, ambitiøs, god til fremdrift og til at skabe og fastholde relationer og bringe folk og kompetencer sammen.