Loyalitetsregnskab

Undgå udmeldelser!

En workshop for medlemsafdelingen på ca. en halv dag plus forberedelse. Formålet er at udpege de parametre, som har størst effekt på loyalitet .De parametre, som gør at organisationen kan tale med én stemme, og at medlemmerne er engagerede og bidrager med såvel holdninger som aktivitet.

En opgørelse over disse loyalitetsparametre bidrager til, at I på strategisk niveau kan følge medlemmernes loyalitet og  iværksætte handlinger, som har til formål at styrke relationerne til medlemmerne.

Succesfulde organisationer baserer deres strategiske beslutninger på data.  De  bruger bevægelserne i  data som grundlag for deres strategiske beslutninger. Det er præcis det, et loyalitetsregnskab bidrager til, hvor målinger af  tilfredshed, betydning og tillid til organisation udgør grundlaget.

Efter workshoppen har I

  • Et overblik over hvilke parametre, der betyder noget for fastholdelse af jeres medlemmer
  • Værktøjer og præcise KPI’er som viser, hvor I skal sætte ind for at fastholde medlemmer
  • Ideer til, hvordan I kan implementere loyalitetsregnskabet

Workshops afholdes hos kunden, i internat eller på kontoret hos STABERG relations i Larslejsstræde, København.  Helle faciliterer processen,  sikrer det strategiske og faglige ophæng og supplerer med ideer til nye metoder og praksisser . Honoraret afhænger af det forløb, vi aftaler.

LOYALITET = TILLID x TILFREDSHED