Bestyrelsens kompetencer – selvevaluering

Bestyrelsens kompetencer – selvevaluering

En bestyrelse udgør et team, som har det overordnede ansvar for foreningen. Summen og den rette brug af bestyrelsens kompetencer er afgørende for en kompetent ledelse af foreningen. Bestyrelsen bør derfor med mellemrum analysere egne kompetencer – også set i forhold til fremtidens krav.

En kompleks virkelighed stiller krav

En bestyrelse skal have fokus på hvilke kompetencer, fremtiden kræver. Kompetencerne bør afspejle medlemmernes interesser, krav og behov for udvikling, og de skal kunne håndtere, at samfundet også blander sig og stiller krav. Det kræver

  • kendskab til medlemmernes udfordringer og faglighed,
  • regnskabsforståelse,
  • evne til at tænke strategisk,
  • kendskab til den politiske beslutningsproces,
  • relationer til politikere i Folketing/kommune,
  • forståelse for digitalisering, mm.

Men også overblik og evner til samarbejde og kommunikation. Formanden har en særlig rolle som leder af sit team og af ledelsen/direktionen.

Selvevaluering

Første skridt i retning af den kompetente bestyrelse er at sætte ‘behov for kompetencer’ på dagsordenen en gang om året, fx som en del af bestyrelsens ‘årshjul’.  Med en evaluering af nuværende kompetencer og derefter en diskussion af, hvilke strategiske opgaver, der skal have prioritet og hvilken viden, erfaring og færdigheder, der vil blive brug for fremover. Det vil vise, om bestyrelsens samlet set har de nødvendige kompetencer, og om kompetencerne komplementerer hinanden. Efter en fordeling af rollerne og opgaver har bestyrelsen et klart overblik over, om bestyrelsen bør supplere sig med andre/nye kompetencer/mere viden og hvordan.

Giv plads til andre kompetencer

Måske har bestyrelsen de kompetencer, der skal til, måske ikke. Måske skal bestyrelsen være bedre til at melde ud, hvilke kompetencer, den mangler? Måske bør den hvert år aftale, hvordan den giver plads til nye kompetencer/medlemmer? Hvordan den gør det attraktivt at være med for at bruge sine kompetencer? Eller måske kan den nøjes med at supplere med input fra eksterne eksperter?

Flere og flere bestyrelser tør

Det er mit indtryk, at flere og flere bestyrelser bruger tid på at analysere og vurdere, om de har kompetencerne til at træffe de rette beslutninger og til at give direktionen det med- og modspil, som den har krav på. Det kræver en modig formand og en kompetent bestyrelse, som er sit ansvar bevidst, og det er ikke en enkel opgave i en folkevalgt bestyrelse, evt. med mange engagerede og dygtige frivillige.

Trin et

Første skridt er at analysere bestyrelsens samlede behov for kompetencer i en tid, hvor forandring er den eneste konstante faktor.