Forretningsordenen – bestyrelsens bedste guide?

Bestyrelsens guide til fremdrift og godt samarbejde

Bestyrelsens forretningsorden er en uundværlig guide til god ledelse, hvis den indeholder et afsnit om det ’bløde’.  Alt det, der har med samarbejde og god opførsel at gøre. Alt det som hindrer bestyrelsen i sammen at gå efter bolden, hvis ikke det fungerer. Drøft svaret på to simple spørgsmål.

Jeg oplever, at afsnittet mangler i nogle foreningers forretningsorden. Det er ærgerligt, for netop i foreninger, som ofte er præget af frivilligt/ulønnet bestyrelsesarbejde, betyder et godt samarbejde og fællesskab alt.

Et svært afsnit

Det er et svært afsnit at formulere. Det har med mennesker, relationer og følelser at gøre. Det kræver at bestyrelsen først bruger tid på at tale sammen og aftale, hvad et godt samarbejde er, hvad god opførsel er i denne bestyrelse, og dernæst, hvad formand/bestyrelse gør, hvis nogle opfører sig uhensigtsmæssigt.  Det kræver, at bestyrelsen rundt om bordet nikker til, at det er det, vi vil.
To simple spørgsmål

Det er to simple spørgsmål, som hvert bestyrelsesmedlem bør svare på:

  1. Hvad vil jeg bidrage med for at styrke bestyrelsen som et team?
  2. Hvordan forventer jeg, at de andre i bestyrelsen opfører sig?

Svarene er beskrivelser af adfærd og kompetencer. De kan ikke summeres i en paragraf med regler. Der skal flere ord og eksempler til. Svarene er forskellige alt efter foreningens strategiske situation.

Adfærd kan måles og vejes, hvorfor det bør være en del af aftalen at evaluere om afsnittet bidrager til et godt samarbejde og fremdrift i bestyrelsesarbejdet.
Hvert år

Forretningsordenen er som regel på dagsordenen en gang om året, også det bør afsnittet om samarbejde og god opførsel også være. Specielt vigtigt er det, når nyvalgte medlemmer tiltræder eller foreningen har vedtaget en ny strategi.
Tids- og ernergidræbere

Formålet er at lette og effektivisere arbejdet for bestyrelsen som et team, hvor formanden er teamleder. Et team, hvor ingen kan dræne bestyrelsen for al energi ved at opføre sig uordentlig. Et team med aftaler om bl.a.

  • at kommunikationen foregår, så ikke enkelte personer fortsat supplerer med nye argumenter i lange mails efter møderne,
  • at alle forbereder sig til møderne,
  • at møde til tiden,
  • at holde en god tone med respekt for hinandens forskelligheder og særinteresser, osv.

I fællesskabets ånd og med aftaler om hvordan der rettes op, hvis ikke aftalerne bliver overholdt.


Kodeks for god ledelse

Der er inspiration at hente ved at tale med andre foreninger, om hvordan de gør, eller se i selskabsbestyrelsernes Kodeks for god ledelse. Men der findes ikke en facitliste for afsnittet om samarbejde og god opførsel. Kun de aftaler, som bestyrelsen indgår med hinanden.

Temagruppen for formænd har emnet på dagsordenen i 2019, læs her