Buttom-line i bestyrelsesarbejdet

Buttom-line i bestyrelsesarbejdet

’Bottom-line er, at ledelse og governance i bestyrelsesarbejdet skal tages meget alvorligt. Det er ikke en undskyldning, at vi er folkevalgte’. Sådan siger næstformand, Michael Budolfsen, Finansforbundet. ´I Finansforbundet har vi derfor udviklet vores eget regelsæt for god ledelse. Det gælder for hele den folkevalgte organisation og involverer også de menige medlemmer´, fortsætter han.
.
Michael Budolfsen er indleder ved Formandsgruppens møde den 4. april 2019. Mødets tema er ’Topledelse – teamarbejde i bestyrelse og med medlemmer’. Mødet handler om, hvordan bestyrelsen  bedst arbejder som et team, der bl.a. også formår at involvere og engagere medlemmer.

Tre-delt minikursus for folkevalgte

Her følger lidt om baggrunden for mødets tema.

Legitimitet

Der er skrevet meget om bestyrelsens ledelsesansvar, om bestyrelsens ansvar for at sikre  demokratisk indflydelse og legitimitet over for medlemmerne, og samtidigt udgøre en helhed.

Hvordan gør en bestyrelse det bedst?

Medlemmer har et ansvar

I min rådgivning til foreninger oplever jeg, at flere og flere foreninger kalder deres medlemmer for kunder. Jeg synes, at det vigtigt at bestyrelsen holder fast i begrebet medlemmer, for begrebet indeholder mere end begrebet kunder.

Fx. er edlemmer jo også ejere, – de betaler kontingent for at eje en del af et fællesskab – foreningen – som arbejder for en bestemt sag, deres sag. Som medejere har medlemmer et ansvar for, at foreningen bliver ved med at give nytteværdi.

Medlememr har derfor et ansvar for at vælge de personer, som bedst kan repræsentere dem i ledelsen. Og som medejere har et ansvar for selv at gøre en indsats til fremme af sagen, fx ved at være aktive i debatten, at deltage i arbejdsgrupper, mm.
.

Gensidig forpligtigelse

Omvendt er bestyrelsen forpligtiget til at kommunikere, så medlemmerne ved præcist, hvad der foregår og på et tidspunkt, hvor de kan være med til at påvirke beslutningerne. Bestyrelsen bør både informere og invitere medlemmer til dialog. Jo mere medlemmer bliver hørt og brugt, desto mere engagerede bliver de i foreningens arbejde og i fællesskabet.

En balance

Balancen mellem, hvor meget og hvor lidt en forening bør involvere de enkelte medlemmer i foreningens arbejde, er svær. Der vil altid være nogle/mange, som ikke kan finde tiden eller bare helst vil være fri. På den anden side er der uundværlige, kvalificerede ressourcer gemt hos medlemmerne, og de bør sættes i spil.

Det er en vigtig opgave for bestyrelsen at aftale, hvordan bestyrelsen får overblik over, hvor ressourcerne er.

Union Governance

Finansforbundet, som vi skal høre den 4. april, har i en årrække arbejdet med at implementere god ledelse i hele organisationens folkevalgte organisation, både mht legitimitet, gensidig forpligtigelse og den svære balance. Fra medlemmer, via lokalkredse og repræsentantskab til hovedbestyrelse.  Udgangspunktet er forbundets Union Governance, – et Kodeks for god ledelse i selskabsbestyrelser, omskrevet til en foreningsudgave.

Formandsmødet den 4. april 2019

Union Governance er et af emnerne som Temagruppe for formænd drøfter den 4. april. Som folkevalgt kan du deltage i dette møde samt i de to øvrige møder i 2019, –  et minikursus for formænd og næstformænd i foreninger, se https://staberg-rm.dk/formaend/