SPOT ON

Staberg relations gennemfører i 2020/2021 otte meget korte undersøgelser, ‘nedslag’, om temaer, som er aktuelle i foreningers udvikling som demokratiske medlemsorganisationer.

Resultatet af SPOT ON undersøgelserne offentliggøres en uge efter at spørgeskemaet er sendt ud. Resultatet kan læses her, hvor du er nu SPOT ON.

Staberg relations Temagrupper arbejder også med alle otte temaer i løbet af 2020/2021.

Spørgeskemaet sendes til ca. 400 foreninger.

SPOT ON nr. 1 november 2020 – medlemsværdi og kontingentmodeller

Den første SPOT ON-undersøgelse handler om, hvad der giver størst værdi for en forenings medlemmer, og om den nuværende traditionelle struktur for medlemmers betaling for medlemskabet, kontingentstrukturen, vil være den bedste også i fremtiden.

Undersøgelsen gennemføres i dagene 22. – 24. november 2020.