Kursus III. Bestyrelsesarbejde, der virker – ikke datofastsat.

Kurset handler om, hvad opgaverne er for en bestyrelse i en forening og om, hvordan bestyrelsen sammen løser dem bedst muligt. Vi diskuterer, hvad teamarbejde i netop en foreningsbestyrelse er, giver metoder og udpeger emner, som deltagerne hver især med fordel kan gå hjem og arbejde videre med.

Stolte og begejstrede medlemmer på vej til årets generalforsamling

En bestyrelse bør arbejde som et team, men ofte er beslutningerne er så fulde af dilemmaer, at teamånden skrænter. Hvis bestyrelsen på forhånd har talt dilemmaerne igennem, så er det lettere og sjovere at være med, men også muligt at agere med hurtighed og professionalisme. med stolte medlemmer til følge.

Tilmeld dig ved at sende en mail til helle@staberg-rm.dk med dit navn, titel og organisation samt nummer på kursus.

Faktura eftersendes pr. mail og bedes betalt inden kurset.