Kursus II. Strategi, der virker – ikke datofastsat

Kurset er for folkevalgte, frivillige og ansatte i medlemsbaserede organisationer. Det handler om, hvordan en forening på enkel vis kan udvikle en strategi, som er nem at anvende for alle i organisationen. Undervejs får I gode råd og ser på de faldgruber, man helst skal undgå i strategiarbejdet.

Tilmeld dig ved at sende en mail til helle@staberg-rm.dk med dit navn, titel og organisation samt nummer på kursus.

Læs gerne videre herunder.

En one-pager, som all automatisk bruger

Vi drøfter indledningsvis, hvorfor det fremadrettede strategiarbejde er så vigtigt. Vi ser på en for foreninger velegnet strategimetode, og ser på hvor lidt den kan indeholde og alligevel være et reskab alle bruger.

Modellen starter med de 5 vigtigste strategiske spørgsmål og ende med at give indhold til en one-pager med det, foreningen vil, ikke vil, de mulige forhindringer undervejs og konkrete mål.

Undervejs bruger vi deltagernes egne cases og udveksler erfaringer om foreningsudvikling. Hver deltager vil have en skabelon for en strategi og en strategiproces for egen forening med hjem.


Læs om betingelser for deltagelse her.