Kick off

Bliv endnu bedre til at give medlemmerne en mærkbar og synlig værdi af medlemskabet. Hold et internt kick off-møde og få nye vinkler på foreningsarbejdet.

Deltagere

Deltagerne er foreningens ansatte, folkevalgte og/eller frivillige samt evt. medlemmer.

Udbytte

Foreningen får en palet af ideer, der viser forslag – store som små – til forbedringer og nytænkning, som jeres organisation, medarbejdere, frivillige og/eller folkevalgte kan bruge som ‘let plukkelige æbler’ eller som input til strategiarbejdet.

Se eksempler på mulige temaer nederst på denne side.

Metode

Helle Staberg faciliterer mødet. Helt konkret indleder hun med teori, praktiske erfaringer og nye vinkler på foreningsudvikling og faciliterer derefter en debat, som målrettet går på at løse jeres specifikke udfordringer eller på at sætte ord på handling, der forfølger netop jeres strategi.

Tid, sted og honorar

Kick off-mødet varer to – tre timer og holdes hos jer. Sammen skræddersyr vi indholdet, så det passer præcist til jeres specifikke udfordringer og behov. I har mulighed for at kombinere mødet med socialt samvær, sandwich mm.

Kontakt Helle Staberg for yderligere oplysninger: Tlf. 6130 7051 eller mail helle@staberg-rm.dk.

EKSEMPLER på temaer:

Tema I. Forstå din forening – hvordan hænger den sammen?

Kender I jeres forening så godt, at I præcis ved, hvor det er, I bør skrue op eller ned, hvis fx medlemmernes behov ændrer sig, tilfredsheden falder eller hvis antallet af medlemmer falder? Foreningens forretningsmodel giver overblik og sikrer, at alle i foreningen forstår organisationens ‘logik’ og taler sammen sprog om den.

Forretningsmodellen er velegnet til at svare på spørgsmålet: “hvad nu hvis’,  vi gør sådan eller sådan….?Vi tænker stort og starter småt.

Tema II. Fra likes til medlemmer Foreningen som platform for ungdommens og det modern menneskes fællesskab.

Ungdommen søger i stor stil fællesskaber, blandt andet på de sociale medier. Desværre er det ofte ikke foreningens fællesskab, de vælger. Hvordan kan jeres forening gøre for at det moderne menneske søger fællesskabet hos jer?

Hvad virker og hvad virker ikke, og hvordan ser elevatortalen ud, når I ønsker det travle menneske som medlem?

Tema III. Nøgleordet er engagement – og nye mødeformer i foreninger

Tidligere blev medlemmer hængende, så længe der var plads til, at de kunne ytre sig. I dag er det anderledes med loyaliteten. Kontingentet bliver målt og vejet i forhold til, hvad det enkelte medlem får ud af et medlemskab. Ingen glemmer i dag at melde sig ud af en forening.

Nøgleordet her er engagement, men hvad er det? Hvordan sikrer vi engagerede medlemmer? Hvordan gør vi det attraktivt at tage del i bestyrelses- og udvalgsarbejde?

STABERG Relations drives af Helle Staberg, der rådgiver om foreningsudvikling. I flere år har hun afholdt temagrupper for formænd, direktører og udviklingschefer, vejledt nyvalgte formænd og faciliteret foreningers udarbejdelse af strategi og retning.

Af kunder kan nævnes Dansk Skuespillerforbund, Dansk Skovforening, Parasport Danmark, Røde Kors, Cyklistforbundet og Danske Havne. Se flere her.