Få nu taget den demokratiske debat – uden for snævre rammer

‘Der er ikke tid nok til den demokratiske debat’. Sådan lyder det fra flere og flere foreningsbestyrelser. Emnet blev drøftet af  i ‘Temagruppe for Formænd’ ved mødet i april.

Møde i Stabergs temagruppe for formænd

https://www.staberg-rm.dk/formaend

Medlemmers synlige aftryk

Formandsgruppen formulerede det sådan her: hvordan kan bestyrelsen blive bedre til – på medlemmernes og egne vegne – at bruge tid på at drøfte muligheder og alternativer? Med skyldigt hensyn til medlemmernes holdninger. og inden sekretariatet går igang med at analysere, forberede og udarbejde indstillinger? 

Professionelle oplæg

Afviklingen af bestyrelsesmøder er og skal være meget professionel. Det gælder også forberedelsen af møderne. De skriftlige oplæg om ofte komplicerede sager bør være skåret til, være skarpe og let-læselige. Det er vigtigt for en i forvejen travl bestyrelse og en måske tæt pakket dagsorden.

Dilemma

Men bestyrelserne oplever ofte et dilemma:

  • På den ene side er det nemmest at sætte sekretariatet til at tænke og lave oplægget til en kort debat og beslutning i bestyrelsen.
  • På den anden side har bestyrelsen ansvaret for synligt at varetage medlemmernes interesser og også særinteresser.

Sekretariatet besidder kompetencer og ressourcer, som skal til for at analysere og beskrive en problemstilling ordentligt. Bla.a. for at sætte struktur på bestyrelsens debat. Og det er ikke givet, at bestyrelsen har disse kompetencer in-house. Men bestyrelsen er valgt af medlemmerne, ejerne, til at lede foreningen på deres vegne. Medlemmernes interesser skal derfor danne basis for foreningens beslutninger. Synligt for medlemmerne. 

En løsning

Et af Temagruppens forslag til løsning af dilemmaet er at blive bedre til på forkant at sætte tid af til den demokratiske og fordomsfrie dialog om emnet. 

Enten ved et tidligere bestyrelsesmøde, ved et medlemsmøde eller på et socialt medie i en lukket gruppe. Planlæg og formuler i tide sagens præcise ’brændende spørgsmål’, helst med ophæng i organisationens strategi. Vær åben og lyttende. Giv bagefter sekretariatet et kvalificeret input som basis detvidere arbejde med baggrund, analyser og indstillinger. 

Find nu den tid

Alt andet lige er tid til demokratisk debat givet godt ud. Bestyrelsen vil få lettere ved at opnå accept og respekt for beslutningen i medlemskredsen. Baglandet kan langt hurtigere iværksætte beslutningen. Hellere tage den demokratiske debat up front, – den bliver kun længere og mere turbulent af at vente.

Et stærkt bestyrelsesarbejde

Næste møde i Temagruppen for formænd handler om det bedste samarbejde mellem formandskab og direktion. Generalsekretær Anders Ladekarl, Dansk Røde Kors lægger for ved dette møde ønsker til formandskabet, se video om hans pointer eller klik på billedet.

Læs mere pm dine muligheder for at deltage i temagruppen her