Bevar foreningens relevans – grib chancen nu!

Er foreningen stadigt relevant? Grib chancen nu!

Foreningers største udfordring er at bevare relevans. At medlemmerne fortsat oplever en yderst relevant nytte af foreningen. Det viser en rundspørge blandt interesseorganisationer i 2017. Måske har det altid været sådan, men udfordringen tager til i disse år, hvor ‘tidens ånd’ er mere flygtig og digitaliseringen presser på.

Det er nu, at foreningerne bør gribe chancen for at udnytte mulighederne. Det er mange organisationer i fuld sving med og der er megen inspiration at hente.

Relevans

Hvad betyder relevans i denne sammenhæng? Er det selve den politiske sag eller indholdet i medlemskabet, der ikke er brug for længere? Eller er det måden, foreningerne organiserer fællesskabet på, som ikke  appellerer til medlemmerne?

Behovet er der

Fællesskaber popper op alle steder. Intet tyder på, at der ikke er nok sager, der er værd at ’kæmpe’ for sammen med andre. Behovet for at være i dialog med andre og sikre indflydelse på vegne af andre er der stadigt. Fællesskaberne opstår som lokale aktivistgrupper, løbeklubber, karrierenetværk, mm. Uforpligtigende og gratis, med kommunikation på de sociale medier og med fysiske møder, når der er brug for en indgående dialog.

Ny forretningsmodel

Vi kan ikke ændre ved tidens trends. Det medfører, at foreninger er nødt til at justere den klassiske  forretningsmodel, som udgør grundstammen i foreningen. Foreningsmodellen bør appellere til den kommende generation af medlemmer og folkevalgte, vække appetit hos det moderne menneske.

Det betyder også at de digitale medier og muligheder for at komme tæt på medlemmerne skal udnyttes, med måde. Det betyder også at den traditionelle kontingentstruktur  eventuelt åbnes for andre måder at skaffe finansiering af det politiske og medlemsvendte arbejde.

Dilemmaer og foreningsdemokrati

Der vil helt naturligt opstå mange dilemmaer og usikkerheder, som skal drøftes til bunds. Set i relation til grundmodellen for et medlemskab og det repræsentative foreningsdemokrati vil et mere fleksibelt setup være vanskeligt at håndtere. Uanset om det er en brancheorganisation, fagforening eller anden ideel forening.

Frontløberne

Mange  organisationer er på hver deres måde i fuld sving med at afprøve og indføre nye måder at involvere og engagere det moderne menneske som aktive medlemmer.  Det gælder også HK, DGI, FDM og Cyklistforbundet, som alle er frontløbere indenfor specifikke områder: digitalisering og crowdsourcing, ad hoc- og interessegrupper for de moderne engagerede medlemmer, anderledes kontingentmodeller mm.

Grib chancen og diskuter med dem

Alle behøver ikke at opfinde den dybe tallerken. Derfor stiller vi i efteråret toplederne fra de nævnte organisationer nogle nærgående spørgsmål og stiller skarpt på de afledte dilemmaer:

  1. Forbundssekretær Villy Dyhr, HK: Kan vi udnytte digitaliseringen fuldt ud uden at gå på kompromis med tætte relationer og sammenhængskraft? Hvordan? Den 6. september 2018.
  2. Næstformand Charlotte Bach Thomassen, DGI og direktør Klaus Bondam, Cyklistforbundet: De unge, de moderne bliver væk, hvad gør vi? Hvordan sikrer vi et generationskifte i foreningers ledelser?  Den 10. oktober 2018.
  3. dir. Thomas Møller Thomsen, FDM og loyalitetsekspert Per Østergaard, CBS: Hvad bør prisen på et medlemskab være – for både at være attraktiv og sikre loyalitet. Nye forretnings- og kontingentmodeller. Den 6. november 2018.

Grib chancen. Vær med til at debattere ved et af seminarerne eller deltag i alle tre. Kom på egen hånd eller sid ved et bord sammen med din ledergruppe. Lyt og bliv inspireret af hvordan andre interesseorganisationer takler den nødvendige foreningsudvikling. Læs mere her og tilmeld dig  Grib chancen.

—-O—-

Læs eventuelt mere om problematikken og seminarerne herunder.

Mere om de tre seminarer:

I september lægger HK for. HK er frontløber indenfor digitalisering, og store dele af kommunikationen til medlemmerne er digitaliseret. Forbundssekretær Villy Dyhr vil svarer på spørgsmålet om der er en øvre grænse for digitalisering, og om vi kan undvære den traditionelle mødeform i en medlemsorganisation. Om vi bør udnytte digitaliseringen med måde? Forsker Anja Reinwald, Digitaliseringsinstituttet, følger op med tommelfingerregler for, hvornår det digitale hhv. den fysiske kontakt er på sin plads. Grib chancen seminar 6. september 2018.

Hvordan få de unge med?

I oktober sætter vi fokus på de dilemmaer, der i at ville det repræsentative medlemsdemokrati og samtidigt at få de unge, de moderne mennesker, til at tage aktiv del i ledelsen af foreningerne. De unge bliver væk fra generalforsamlingen, risiko for at blive valgt og lange bestyrelsesmøder mm. er afskrækkende. Bare ordet generalforsamling virker støvet. DGI og Cyklistforbundet arbejder ihærdigt på en modernisering af organisationsstrukturen. Næstformand Charlotte Bach Thomassen, DGI og direktør Klaus Bondam, CFB lægger op til debat med seminardeltagerne om dilemmaerne deri. Grib chancen seminar 10. oktober 2018.

Værdien af et medlemskab

I november går vi i kødet på medlemmernes ego og jagt på identitet. Foreninger bliver ofte mødt med spørgsmålet: Hvad får jeg for mit kontingent og hvad får jeg ud af at være medlem? Men er er det rabat på forsikringer, din identitet som medlem af et fællesskab eller arbejdet for den gode sag, der betyder mest for medlemmerne? Hvordan måler vi værdien i forhold til kontingentet? Gratis medlemskab, nye kontingentstrukturer, pakkeordninger og nye forretningsmodeller? FDM har mange års erfaring med rabatordninger og direktør Thomas Møller Thomsen, FDM og loyalitetsekspert Per Østergaard, CBS lægger op til en debat med om værdiskabelse. Grib chancen seminar 6. november 2018.