Ud til medlemmerne?

Kommer I nok ud til medlemmerne?

Et det medlemmerne, der skal komme til jer? Eller er det jer i foreningen, der skal komme til medlemmerne? Svaret burde være ja til begge spørgsmål. Men mange foreninger oplever, at medlemmerne ikke kommer til foreningen. De bliver væk, kan selv eller vælger måske konkurrenten.

Er det så jer, der kommer til medlemmerne? Spørger vi medlemmerne, siger de nej. Det viser de medlemsundersøgelser, jeg har set i nyere tid. Samstemmende peger undersøgelserne på, at det vil betale sig at arbejde målrettet med to vigtige parametre: synlighed og omdømme. Uanset om det er fagforeninger, brancheorganisationer eller andre interesseorganisationer.

Hvis bjerget ikke kommer til Mohammed, så må Mohammed komme til bjerget.

Omdømme og synlighed kan man gøre noget ved. Der er mange aktører. Start med synligheden hos medlemmerne, selv om det er et langt og sejt træk at komme ud og være synlig blandt medlemmerne.Aktører - omdømme - synlighed Det kræver et aktivt, opsøgende og vedvarende arbejde, og det kræver vilje til dialog. Men resultatet er ikke kun synlighed, det giver også motiverede medlemmer, når de får lov at bidrage med prioritering og nytænkning. Det giver medansvar og loyalitet og dermed også grundlaget for et bedre omdømme for organisationen. Et godt omdømme giver ’License to Operate’, det nødvendige foreningsmæssige råderum, både internt i organisationen og eksternt i samfundet.

Jeg arbejder med flere foreninger, som har valgt aktivt at tage udfordringen med omdømme og synlighed op. Alt efter organisationsstruktur afprøver de forskellige metoder for at skabe en tættere dialog med stærke relationer. Fx ved:

  • kaffemøder med og hos (grupper af) medlemmer
  • ad hoc arbejdsgrupper om specifikke, politiske emner
  • formandsmøder – ’meet the chairman’
  • involvering via de sociale medier
  • bestyrelses-chat på hjemmesiden

Det er er initiativer, som kan føre til, at medlemmerne banker på døren og bakker op af sig selv.

Lidt fakta om omdømme:

Ifølge en rapport fra World Economic Forum er 75 % af en virksomheds værdi direkte bundet op på dets brand, navn og omdømme, se her. Ifølge en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov vil 70 % fravælge at handle hos eller indgå samarbejde med en virksomhed, hvis denne har dårlig omtale på nettet, se her. YouGov måler på samme parametre, som de gængse medlemsundersøgelser bruger: kvalitet, generelt indtryk, værdi for pengene, lysten til at anbefale mærket, omdømme og kundetilfredshed.