Workshops

Danmark er et foreningsland. Men den klassiske foreningsstruktur er under pres:

 • Medlemmerne kommer ikke af sig selv.
 • Det er vanskeligt at få medlemmer til at bidrage til fællesskabet, den gode sag og til at tage del i ledelsen af foreningerne.
 • Befolkningen vil gerne være med til at gøre en forskel i samfundet, men forudsætningen er, at de selv kan bestemme hvor, hvornår og hvordan det skal ske.
 • Konkurrencen om medlemmernes ressourcer er stor.
 • Digitaliseringen giver imidlertid foreningerne et væld af nye måder at drive forening og forretning på.

Der opstår mange dilemmaer, når foreningen skal lægge sin strategi og ‘Foreningsdanmark’ har generelt været relativ langsom til at komme igang med at tilpasse sig tidens trends.

STABERG relations hjælper bestyrelser og ledergrupper med at vurdere foreningens situation og drøfte udfordringer og løsninger.  Det foregår ved workshops af ½ til en hel dags varighed. Målgruppen er bestyrelse, direktion og/eller ledergruppe i organisationen. STABERG relations tilbyder også at facilitere workshps ved Folkemøder.

Vores seneste workshops for bestyrelser har drejet sig om:

 • Den kompetente bestyrelse. Hvordan sikrer vi at bestyrelsen strategisk set har de rette kompetencer?
 • Medlemmet i digitaliseringen. Hvordan bevarer vi den tætte relation til medlemmet, når al kontakt ellers er digital?
 • Generationsskiftet – skal vi, og i givet fald hvordan puster vi liv i lokale afdelinger og kredse?
 • Engagement – hvordan sikrer vi at der er kampvalg til repræsentantskabet, og at repræsentantskabet afspejler medlemmernes mangfoldige holdninger?
 • Udvalgene. Kan vil nedlægge de faste udvalg og erstatte dem af projektgrupper? Hvordan styrer vi det?
 • Fatsholdelses- og rekrutteringsstrategi. Relationer har fået ny og flygtig betydning, hvordan implementerer vi det i vores fællesskab?

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.