Workshops

Et unikt tilbud til dig/jer der arbejder på strategisk niveau med et gøre medlemsorganisationen mere professionel. Rådgivning af  Helle Staberg,  som selv har været ansvarlig for at udvikle medlemsarbejdet i flere interesseorganisationer, og som har et godt kendskab til, hvad der virker og hvad der ikke gør, og har været rådgiver for mange organisationer.

Læs om workshop i Fastholdelse, RekrutteringDen professionelle bestyrelse og Loyalitetsregnskab. Vælg én eller vælg flere af gangen som en strategiproces.

Alle  workshops med fokus på strategisk udvikling. Formålet kan som nævnt være at blive bedre til at fastholde og tiltrække medlemmer, at fastlægge en klar retning og mål for organisationens arbejde, at vide hvad vi vil og ikke vil, synliggøre det og at involvere såvel bestyrelse som medlemmer deri. Sikre engagement i organisationen. Målgruppen er bestyrelser, direktioner og/eller de medarbejdere, som har specifikt ansvar for medlemsarbejdet. Hver workshop strækker sig normalt over to halve dage med workshops’ene og et indledende møde, hvor vi aftaler forløbet.

Resultatet er en plan for, hvad organisationen bør gøre mere af hhv. mindre af for at gøre det, I vil (og ikke vil). Undervejs arbejder vi med helt konkrete og aktuelle problemstillinger og opgaver og træner metoder, hvorfor resultatet er implementeret, når vi slutter.

Den succesfulde medlemsorganisation er bl.a. kendetegnet ved at have tilgang af medlemmer og medlemmerne, som  er engagerede. Mange medlemmer giver politisk gennemslagskraft, og mange medlemmer giver økonomi til at arbejde professionelt. Medlemsorganisationer i dag imidlertid udfordret af at fællesskabet i en forening, det forpligtigende fællesskab,  ikke appellerer til de unge.

Der skal generelt nye former for målrettet relations- og salgsarbejde til.  Organisationens forretningsmodel bør måske justeres for at sikre en synlig værdi for medlemmet.