Succes for medlemmerne?

Forening med succes – hvad virker og hvad virker ikke?

De fire indledere siger samstemmende, at medlemmer skal opleve medlemskabet som et tilbud, som man bare ikke vil gå glib af. Her er man medlem, fordi det er vigtigt at støtte sagen, du er stolt af at støtte sagen, stolt af at være medlem. Udbyttet er helt uundværligt og her møder du, dem du gerne vil være sammen med. Medlemskabet skal rumme noget til det hele menneske. Et helt medlemskab til et helt menneske, så at sige.

Medlemskab til genforhandling

Mange medlemmer i en forening er alt andet lige et godt fundament og giver styrke til at gå målrettet efter organisationens purpose, få indflydelse og i det hele taget have ‘Licens to operate’. Oplevelsen er imidlertid som regel, at medlemmer i høj grad betragter sig som kunder i en butik, medlemmet kan selv vælge, hvad de vil støtte, hvad de vil betale og hvornår. Medlemskabet hos dem er til genforhandling hver eneste dag.

Medlemmet i centrumDet hele medlemskab

Både teori og praksis viser, at et loyalt kundeforhold og dermed også et medlemskab skal rumme noget til ’det hele menneske’, dvs. både have værdi for hjernen, for hjertet og for fødderne, for at medlemmet er både umiddelbart tilfreds og loyalt over tid.

Medlemmet skal lære nyt, se hvordan andre gør, være med til at formulere organisationens politik, være stolt over den. Alt det taler til hjernen. De faglige, sociale arrangementer, baseret på et sundt fælles værdisæt, muligheden for at blive involveret, de tætte relationer, alt det taler ind til hjertet. Fødderne, ja, der skal ske noget, resultaterne skal være synlige, nytteværdien til at føle.

Hvordan gør vi det i praksis?

Men hvordan gør foreningen det så i praksis? Mulighederne er uendelige, men foreninger gør det meget forskelligt. Nogle involverer mange frivillige til det engagerende arbejde, andre arbejder på TV spots for det gode omdømme hos befolkningen, andre igen tilbyder forsikringer, vi ikke kan undvære og med høje rabatter. Nye touchpoints til medlemmerne via internettet, facebookgrupper og en strøm af Twitter-indlæg, nye samarbejdspartnere, ny prispolitik og ….

Den gængse forretningsmodel for en forening, hvor indtægterne alene er kontingenter, er sat under alvorligt pres.

Hvad virker og hvad virker ikke?

Svarene er lige så mange, som der er foreninger. Helle Staberg kommer gerne ud og debatterer temaet med jer, fx ved et bestyrelsesmøde, medarbejdermøde eller endnu bedre et møde med medlemmerne.