Foreningsudvikling

Den demokratiske opbygning af foreninger er udfordret. Medlemmer er flygtige og tænker på, hvordan de selv  får mest ud af et medlemskab. Udvikling af en forening handler om at udvikle medlemmerne/branchen.

Bestyrelser og ledergrupper bør hele tiden spørge sig selv:

  • Er foreningen (stadigt) relevant for medlemmerne? Er vi ambitiøse nok? Er vi professionelle nok?
  • Passer vores måde at organisere arbejdet på til behovet? Lokalt og centralt?
  • Hvad vil vores medlemmer – hvad er deres behov? Hvordan engagerer vi dem i arbejdet?
  • Hvilken forskel vil vi gøre for vores dem – og for samfundet? En mærkbar værdi for kontingentet?
  • Hvad bør vi fokusere på og hvordan?

Jeg hjælper bestyrelser og ledergrupper med at være ambitiøse på medlemmernes vegne og med at beslutte hvilken vej, foreningen vil gå. I overordnede linier følger vi skitsen her. Resultatet er en plan for fremtiden, en plan, som både bestyrelse, medarbejdere og medlemmer er enige i og bakker op om. Planen er forankret i bevidstheden og er ikke bare en ‘mappe på hylde’. Den viser, hvad I vil og ikke vil og hvordan I vil gøre, og den viser hvad jeres fokus skal være i fremtiden for at sikre, at foreningen  fortsat er attraktiv for medlemmerne og gør den forskel for samfundet, som I ønsker. En strategi på en side, en ‘one-pager’.

Læs om:

Foreningsudvikling her.

Foreningens ‘forretningsmodel’ her.

Det kompetente bestyrelsesarbejde her.

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.