Strategiforløb

Den demokratiske opbygning af foreninger er udfordret. Medlemmer er flygtige og tænker på, hvordan de selv  får mest ud af et medlemskab. Digitaliseringen giver nye muligheder, men opstiller også mange dilemmaer:

  • Er I ambitiøse nok på medlemmernes vegne?
  • Er I stadigt relevante for medlemmerne?
  • Hvilken forskel vil I gøre for jeres medlemmer og for samfundet?
  • Oplever medlemmerne reelt at få værdi for medlemskontingentet?
  • Hvad bør i fokusere på og hvordan?

Jeg hjælper bestyrelser og ledergrupper med at være ambitiøse på medlemmernes vegne og beslutte og implementere ny strategi. Resultatet af strategiprocessen er en overskuelig one-pager, som viser, hvad organisationen vil og ikke vil samt mål for de konkrete fokusområder.

Læs om:

Et strategiforløb her.

Foreningens nye forretningsmodel her.

Den kompetente bestyrelsesarbejde her.

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.