Kan vi springe medlemmerne over?

Strategiarbejde kan virke uoverkommeligt. Specielt i medlemsorganisationer, hvor mange skal høres. Jeg møder ofte spørgsmålet, om vi kan gøre processen enklere, kortere, undlade noget eller gøre dele af den smartere. Strategiarbejdet kommer normalt oven i den daglige drift.
Kan vi fx undvære medlemmernes input i processen? Det er tidskrævende, og måske kan vi ikke leve op til det, de ønsker. Bestyrelsen kan varetage medlemmernes interesser? Sådan lyder spørgsmålet.

Kan vi, tør vi det?

Det korte svar er nej. Vi går glip af for meget. Men med enkle metoder kan vi gøre det hurtigt. En grundig planlægning og brug af få, men effektive redskaber. Gør vi det, kan vi spare tid, når strategien skal ud at virke.

Grundig planlægningde fire faser i strategiarbejde - staberg

Den klassiske model for strategiudvikling med fire faser er vist i figuren herunder. Modellen er et godt udgangspunkt for planlægningen af en skræddersyet proces. Planlæg nøje de fire faser, fase for fase. Hvor er medlemmernes bidrag vigtigst, og hvilke spørgsmål skal vi stille? Hold fast i planen.

Medlemmerne i første fase

Det er i fase 1, at processen har brug for medlemmernes input om tilfredshed og loyalitet. Gennemfør en  elektronisk medlems- og tilfredshedsundersøgelse, som viser tilfredshed med, betydning og relevans af organisationens arbejde. Quick-tests med hurtige, korte spørgeundersøgelser, som måler ’temperaturen’ fortløbende, er også et godt udgangspunkt. Begge er relativt simple metoder, når først de er designet. Interviews i grupper af medlemmer er velegnede til at kvalificere resultatet yderligere, og kan til nød også bruges i stedet for de elektroniske medlemsundersøgelser.

Co-creation i anden fase

Medlemmerne er også vigtige i fase 2, hvor vi designer fremtiden, – idealbilledet. Her skal vi ud over kanten, gætte  om fremtiden og skabe kreative og vilde tanker. Det kan vi i et forum, hvor medlemmer møder medlemmer og andre interessenter. Ved at stille de rigtige spørgsmål og få de ambitiøse ideer frem, som deltagerne sidenhen vurderer og gør konstruktivt anvendelige. Det er en samskabelse, en co-creation, som giver værdi for alle deltagere, og som bør faciliteres af en uvildig ekspert…
Metoden virker! Bestyrelsen får viden og organisationen får tilmed loyale ambassadører.

Fysisk forum

Jeg vil vove at påstå, at co-creation kun kan foregå i et fysisk møde. Forløbet skal planlægges grundigt, men tager normalt ikke mere end en halv dag at gennemføre. Deltagerne bør være bestyrelse og ledergruppe, medarbejdere, medlemmer, ikke-medlemmer og udmeldte plus andre relevante samarbejdspartner.

Få rigeligt tilbage senere

Involveringen af medlemmerne både i fase 1 og 2 tager tid og kræver ressourcer. Men når medlemmerne først er hørt, så er de allerede gået i gang med at arbejde efter principperne i den ny strategi De bakker op og implementeringen bliver lettere. Det samme gælde for medarbejderne, Alle kan lide at blive spurgt og have indflydelse.

Involvering er win-win

På spørgsmålet om vi kan springe medlemmernes input over, er svaret nej. De er ’brændstoffet’, og det er en win-win at bruge det.  Brug tid på planlægning og på valg af værktøjer, det kommer så rigeligt igen.

Den helt enkle strategiproces

STABERG’s temagruppe for direktører i debatterer ’Den enkle strategiproces’ ved næste møde den 30. maj og diskuterer, om og hvor de tør springe over. Der er plads til flere deltagere i temagruppen.
Jeg står også til rådighed for råd og vejledning om at designe en strategiproces i en interesseorganisation. Telefon 61307051

….