Hvordan gør de andre organisationer?

Inspiration og ny viden til medlemsorganisationer

Inspiration, videndeling og debat om foreningens nødvendige udvikling er overskrifterne i Temagrupper for medlemsorganisationer 2020.

Hvis du er folkevalgt formand/næstformand eller chef for udvikling i en fagforening, NGO, brancheorganisation eller lign., så er det ny, du skal holde dig til.

Tilmeld dig ved at sende en mail til Helle Staberg, mail helle@staberg-rm.dk. Møderne holdes i København.

Temagruppen for folkevalgte topledere arbejder målrettet med måder at takle de dilemmaer, som helt naturligt opstår for bestyrelser, der overordnet set er valgt til at kunne takle tidens trends og de usikkerheder, som følger med.  Formand og næstformand balancerer i spændingsfeltet mellem medlemmer, bestyrelse og administration, og det kræver lidt øvelse. Gruppen drøfter i 2020:

  • En målrettet og agile, folkevalgt bestyrelse, hvorfor og hvordan? Vi bliver inspireret af formand Thomas Damkjær Petersen, IDA om godt bestyrelsesarbejde, – om, hvordan en bestyrelse kan arbejde med fokus på strategiens pejlemærker og alligevel agere efter de aktuelle udfordringer og krisesituationer. Den 26. marts kl. 14-18.
  • Udvikling af organisationsstruktur, hvorfor og hvordan? Om det bedste strategiarbejde, involvering af medlemmer, brug af tilfredshedsanalyser, mm. Claus Lind Christensen, formand for Jægerforbundet præsenterer resultatet af en omfattende udvikling af hele den lokale og centrale del af Jægerforbundet. Den 2. september kl. 14-18.
  • Foreningens image og omdømme, hvad er bestyrelsens rolle? Hvad betyder et godt image? Hvordan skærper vi det? Om forbindelsen mellem grundfortælling og interessenter, mm. Oplæg ved kommunikationsekspert Kresten Schultz-Jørgensen, Oxymoron. Den 26. november kl. 14-18.

Temagruppen for udviklingschefer, er for mellemlederne i medlemsorganisationer, dvs. vicedirektører, udviklings-, kommunikations-, medlemschefer mm. Det er de personer, som har rigtig meget viden om, hvad medlemmerne vil og har brug for – en viden, de ønsker at dele, men rammerne for deres arbejde kan være snæver.

  • Hvordan kan vi som mellemledere hjælpe, støtte og styrke topledelsen – både repræsentantskab, bestyrelse og direktør? Oplæg ved leder af direktionssekretariatet Merete Storr-Hansen, IDA, en stor fagforening og yderligere inspiration fra Danske Advokater, Apotekerforeningen.
  • Alliancer, partnerskaber, samarbejde og deleøkonomi, hvordan og hvornår virker det bedst i en medlemsorganisation? Gitte Seeberg, Dansk Autobranche. Gitte Seeberg er tidligere folketingspolitiker og EU-parlamentariker og nu adm. direktør i Autobranchen Danmark.
  • Innovation af medlemstilbud – hvordan nytænker vi medlemmets nytte af medlemskabet? Hvordan kan vi i foreningerne blive bedre til at opsamle medlemmernes erkendte og endnu ikke erkendte behov og til at tænke ud af boksen? Jonas Juul Jeppesen, Subscrybe  lægger fx for. Oplæg også fra Arbejdsgiverne og Dansk Autobranche.
  • Ring eller skriv til Helle Staberg, Staberg relations helle@staberg-rm.dk eller 61307051, hvis du vil se det fulde program og høre,  hvem de andre deltagere er.

Ring eller skriv til Helle Staberg, 61307051 eller helle@staberg-rm.dk hvis du vil høre mere eller melde dig til.