Folkemøde 2017: SoMe i interesseorganisationer?

 Har SoMe og interesseorganisationerne fundet hinanden?

De sociale medier er et eminent værktøj til sammenhængskraft. Ved siden af det fysiske møde. Det viste debatten ved Folkemødet 2017 om ‘Foreningernes dilemma – digitalisering’. Debatten viste også at foreningerne ikke kan springe det fysiske møde over – face to face er stadigt omdrejningspunktet, når der virkeligt skal forandres eller rykkes.

Som direktør Anders Buhelt, Ungdommens Røde Kors, sagde: Når vi virkeligt skal forandre organisationen, skal vi gøre det sammen, fysisk og ikke digitalt. URK har arbejdet med at kombibere det digitale med det fysisk på en fornuftig måde, og nu udbyder de både GameCaféer, hvor medlemmer sidder sammen og spiller med helt andre på nettet. Og mentorordninger, hvor dialog over nettet kombineres med fysiske møder.

Charlotte B. Thomassen, generalsekretær, Spejderne fortsatte ‘Vigtigt er det at høre de unge, hvad de ønsker og hvilke medier, de benytter, og så være der hvor de er’. Fx er Facebook for længst blevet uinteressant, nu er det Instagram og Snapchat.  De unge lægger gerne mobilen væk for at være sammen.’

Formand Katja E. Holm, Dansk Skuespillerforbund, pegede på at ‘ Web og de sociale medier giver 24/7 adgang til viden, men også til formanden. Formanden får mulighed for at være i en ‘kollega til kollega dialog’. SoMe frigiver ressourcer til at lave fx fysiske og lokale møder med medlemmerne. Det er en investering i fremtiden.

Formand Mette With Hagensen, Skole & Forældre, rundede af med disse ord: ‘Vi bruger også SoMe til at se, hvad der interesserer medlemmerne og hvad de mener. Det betyder at vi kan koncentrere de fysiske og mere omkostningstunge aktiviteter om præcis det, der giver mest mening for medlemmerne.’

Eventen ved Folkemødet 2017 om digitalisering og dilemmaer var proppet med gode ideer og pointer om brug af digitalisering generelt i medlemsorganisationer.Staberg relations 3