Gå-hjem møde

Få nye vinkler på foreningsarbejdet. Bliv endnu bedre til at give medlemmerne en mærkbar værdi af medlemskabet.

Hold et gå hjem-møde, internt, for medarbejdere, frivillige og/eller folkevalgte.

Resultatet er en palet af ideer, der viser forslag – store som små – til forbedringer og nytænkning, som jeres organisation, medarbejdere, frivillige og/elelr folkevalgte kan udføre hver for sig eller på tværs af organisationen.

Se eksempler på mulige temaer for gå-hjem-møderne nederst på denne side.

Helle Staberg faciliterer møderne. Helt konkret indleder hun med teori, praktiske erfaringer og nye vinkler på foreningsudvikling.

Gå-hjem-mødet varer to – tre timer og holdes internt i jeres lokaler. Sammen skræddersyr vi indholdet, så det passer præcist til jeres specifikke udfordringer og behov. I har mulighed for at kombinere mødet med socialt samvær, sandwich mm.

Målgruppen for et internt gå-hjem møde er medarbejdere, frivillige og/eller folkevalgte fra een medlemsbaseret organisation. Det kan være en fagforening, brancheorganisation, almen forening eller en NGO, mm.

Pris i alt 9.000 kr. eks. moms.

Læs mere om Helle Staberg og se eksempler på temaer for gå-hjem-møder herunder.

Kontakt Helle Staberg for yderligere oplysninger: Tlf. 6130 7051 eller mail helle@staberg-rm.dk.

Eksempel på temaer:

Tema I. Forstå din forening – hvordan hænger den sammen?

Kender I jeres forening så godt, at I præcis ved, hvor det er, I bør skrue op eller ned, hvis fx medlemmernes behov ændrer sig, tilfredsheden falder eller hvis antallet af medlemmer falder? Foreningens forretningsmodel giver overblik og sikrer, at alle i foreningen forstår organisationens ‘logik’ og taler sammen sprog om den.

Forretningsmodellen er velegnet til at svare på spørgsmålet: “hvad nu hvis’,  vi gør sådan eller sådan….?Vi tænker stort og starter småt.

Tema II. Fra likes til medlemmer Foreningen som platform for ungdommens og det modern menneskes fællesskab.

Ungdommen søger i stor stil fællesskaber, blandt andet på de sociale medier. Desværre er det ofte ikke foreningens fællesskab, de vælger. Hvordan kan jeres forening gøre medlemstilbuddene endnu mere attraktive for den yngre generation og hvad kan I gøre for at de søger fællesskabet hos jer?

Hvad virker og hvad virker ikke, og hvordan ser elevatortalen ud, når I ønsker det travle mennekse som medlem?

Tema III. Nøgleordet er engagement – og nye mødeformer i foreninger

Tidligere var det sådan, at medlemmer blev hængende, så længe der var plads til, at de kunne ytre sig. I dag er det anderledes med loyaliteten. Kontingentet bliver målt og vejet i forhold til, hvad det enkelte medlem får ud af et medlemskab. Ingen glemmer i dag at melde sig ud af en forening.

Nøgleordet her er engagement, men hvad er det? Hvordan sikrer vi engagerede medlemmer? ogogså hvordan gør vi det attraktivt at tage del i bestyrelses- og udvalgsarbejde?

STABERG Relations drives af Helle Staberg, der rådgiver om foreningsudvikling. I flere år har hun afholdt temagrupper for formænd, direktører og udviklingschefer, vejledt nyvalgte formænd og faciliteret foreningers udarbejdelse af strategi og retning.

Af kunder kan nævnes Dansk Skuespillerforbund, Dansk Skovforening, Parasport Danmark, Røde Kors, Cyklistforbundet og Danske Havne. Se flere her.