Folkemøde 2015

  ‘Hvordan får din organisation flere – engagerede – medlemmer?’

Det var temaet ved årets event om udvikling af interesseorganisationer. Den ultrakorte udgave af et resume af debatten er, at hvis I vil have selv det alleryderste led i en organisation engageret, så handler det om at lægge både ansvar og opgaver derud og samtidigt sætte tydelige rammer for hvordan, og i hvilken retning, opgaven skal løses.  Det gælder både for organisationer med mange frivillige og dem uden. Flere organisationer tester det for øjeblikket, bl. a. DGI.Læs evt. Nyhedsbrev nr. 4, som var udarbejdet i dagene op til Folkemødet.

 

IMG_0275

Fire  topledere fra danske interesseorganisationer udfordrede ved Folkemødet hinanden om, hvad der virker og hvad der ikke virker, når målet er flere medlemmer og endda flere engagerede medlemmer! En femte organisation fik også muligheden for at stille sit problem til debat hos de fire og få deres gode ekspertråd med tilbage. Det var en intens time med megen inspiration, læring og udveksling af gode erfaringer blandt 65 deltagere, der alle var stærkt optaget af at få (egne) medlemsorganisationer til at virke. De fire topledere var:

  • Søren Møller, formand for DGI
  • Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse
  • Adm. dir. Gitte Lillelund Bech, Danske Havne
  • Adm. dir. Mogens Kring Rasmussen, djøf

Mødet var professionelt faciliteret af Helle Staberg. Vi fortsætter temarækken om organisationsudvikling i interesseorganisationer næste år – samme tid og sted.