Strategiproces

Strategiproces

Er det tid til at forny foreningens strategi?

En klar strategi er et unikt værktøj og hjælp for den folkevalgte og ansatte ledelse. Strategien giver et overblik over, hvad foreningen overordnet VIL, og hvad den IKKE VIL. En strategi er grundlaget for at træffe de rigtige beslutninger.Staberg strategiproces til hjemmeside

Sammen med formand/direktør tilrettelægger vi processen. Vi er de vedholdende tovholdere og hjælpeskribenter undervejs.

Processen forløber med ca. 3- 5 møder over ca. ½ år, plus minus. Både medlemmer, bestyrelse, øvrige folkevalgte organer og ansat ledelse deltager.

Vi følger en traditionel model for udvikling af strategi. Tilpasser modellen til jeres ambitionsniveau, tid til rådighed og udfordringer. Måske har I allerede en tilfredshedsundersøgelse eller har undersøgt markedet og medlemmernes behov. Måske har I talt dilemmaer igennem og arbejdet med grundfortællingen, det store WHY. Alt andet lige kommer vi hurtigere i gang.

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051..