Disrupt’e en forening?

Disruption?

Disruption er blevet et buzzword i erhvervslivet. Et begreb som betyder total forandring, og vender op og ned på tænkemåder, kultur, politiker mm. En voldsom nytænkning, forårsaget af ny teknologi med nye forretningsmodeller.

Spørgsmålet er, om man kan disrupt’e en forening?

I foreninger er kunder medlemmer, Et positivt resultat er bestemt mere end bare profit. Vi måler resultatet på om organisationen efterlever sin mission og på om antallet af medlemmer vokser. Disruption har andre vilkår i foreninger end i virksomheder.

Flueben ved fire mærkbare trends

Erhvervslivet taler om fire trends, som skaber disruption og nye spilleregler (kilde: Dansk Erhverv og professor Jan Damsgaard, CBS). Det er adgang til nye markeder via nye IT-platforme, fra produkt til helheds- og 24/7-service, fra eje til leje med deleøkonomi og kundeanmeldelser via nettet.

Foreninger kan sætte flueben ved at disse trends. De gælder også for medlemsorganisationer. Generelt oversætter foreninger de fire trends til to  vilkår, som virkeligt trænger sig på:Disruption i medlemsorganisationer

1. Den mærkbare nytteværdi for medlemmet, ‘whats in it for me?’
2. Medlemmets ønske om at gøre en synlig, positiv forskel i og for samfundet, sammen med andre.

De to trends skal foreningsverdenen kunne favne.

Grib chancen – fra ‘likes’ til medlemmer

De sociale medier er et af redskaberne dertil. Men de er også de største konkurrenter til fællesskabet. Hvordan forener vi følelsen af  fællesskab og muligheden for at ytre sig på nettet med et godt repræsentativt demokrati, hvor hvert medlem skal høres og har sin stemme? Hvor foreningerne med god ret kan udtale sig på medlemmers vegne?

Kan vi skabe et fagligt fællesskab via chats på nettet? Og hvordan gør vi ‘likes’ til betalende medlemmer?

Abonnementsordninger

Klubtanken med abonnementsordninger er en anden mulighed. Kan vi ændre medlemskabet til at være en abonnementsordninger, hvor abonnenten kan vælge fra og til, som det passer vedkommende, og betale derfor?

Mange dilemmaer

Det er komplekse problemstilling med mange dilemmaer.

Medlemsorganisationer er generelt kendetegnet ved at det tager tid at få alle til at erkende, at det er nu, der skal ske noget. De ved også at det kan være vanskeligt at skabe det rum og den handlefrihed, som er helt nødvendig for at følge med de nye tendenser.

Disruption i STABERGs to netværk

STABERG’s to temagrupper arbejder med temaer, som har betydning for medlemsbegrebet og for den professionelle interesseorganisation, og begge grupper har udpeget temaet disruption, som et af temaerne for gruppens agenda i 2017.

Læs om temagrupper for direktører  her.

Læs om temagruppe for medlems- og kundechefer  her.

Hvorfor er vi med i temagrupperne?

Se hvorfor organisationschef Gitte Tinning, DSR er med her.

Det siger deltagerne:

”Diskussionerne er på et niveau, som skaber udvikling for mig. Jeg flytter mig både personligt og fagligt. Det skyldes to ting: gruppens indstilling og en dygtig mødeleder”. Det siger branchedirektør Bent Juul Jørgensen, Danske Maskinstationer og Entreprenører.

”I STABERG relations temagruppe for medlemschefer møder jeg ledere fra vidt forskellige medlemsorganisationer, men som organisatorisk har de samme udfordringer. Vi får altid meget brugbar og konkret viden med hjem”. Det siger medlemschef Sebastian Schwarz, Eksportforeningen, Silkeborg.

”Ved hvert møde arbejder vi med temaer, som er ’lige i øjet’ for os i forhold til at fastholde og rekruttere medlemmer”. Det siger adm. dir. Thomas Klausen, Dansk Mode og Textil.