Direktører

Et temanetværk med tre møder om året om udvalgte, udfordrende og strategiske emner – kun for direktører og sekretariatschefer i medlemsorganisationer.

Møderne foregår i Vartovs mødelokaler tæt ved Kbh.’s. Rådhus.

Dit udbytte

Du får ny viden og  kendskab til, hvordan foreninger takler tidens udfordringer og til, hvordan foreningers direktører/sekretariatschefer bedst agerer i spændingsfeltet mellem medlemmer, bestyrelse og medarbejdere.

Netværket er under opbygning. Derfor kan du være med til at forme  indholdet.

Indhold

Møderne handler om at udvikle en moderne og tidssvarende forening og om at takle de udfordringer, som netop den ansatte topledeler har i en medlemsorganisation med engagerede medlemmer, medarbejdere og bestyrelse. Temaerne handler de dilemmaer, der er ved at holde fast i medlemsdemokratiet, gøre det moderne og samtidigt sikre at organisationen hænger sammen.

Ved hvert møde  perspektiverer en ekspert temaet.

Tid, sted og pris

Møderne er den 13. november 2019, den 21. januar 2020, den 27. maj 2020 og den 6. oktober 2020. Alle møder er kl. 14.00 – 18.00, kaffe/kage/frugt og  let aftensmad.

Deltagergebyr er  9.000 kr. eks moms for én deltager, og 15.000 kr. eks moms for to deltagere fra samme organisation. Gebyret dækker eksterne indledere, lokaler, kaffe, kage og en let anretning til aftensmad, mødemateriale, mm..

Deltagere

Medlemsorganisationers direktører, sekretariatschefer, generalsekretærer mm. Pt er vi 20 interesserede.

Facilitering

Møderne faciliteres af Helle Staberg, som er en professionel facilitator og har  års erfaringer med udførelse af og rådgivning om strategisk udvikling i medlemsorganisationer.

Tilmelding

Ring eller skriv, hvis du er interesseret i at komme på en foreløbig liste over deltagere.

Ring, hvis du vi vide mere om netværket.

IMG_6216