Direktører

Vil du være med i netværk for direktører i interesseorganisationer? Læs om den her.

Netværk for direktører i medlemsorganisationer

Temaerne i 2018 er:

  • Få respekt – hold fokus i en mangfoldig organisation. Oplæg ved direktør John Wagner, Danske Købmænd. Tirsdag den 6. marts 2018.
  • Top tuning af bestyrelsesarbejdet – kan det lade sig gøre?  Onsdag den 30. maj 2018.
  • Professionel relationsstyring, kom ind til medlemmernes hjerte, kan ‘big data’ hjælpe, og hvor få data, kan vi nøjes med? Torsdag den 6. september. 
  • Foreningens fortsatte relevans – din udfordring? Tirsdag den 4. december 2018

Vi er godt 20 direktører og  sekretariatschefer fra forskellige typer af interesseorganisationer.

Netværket holder fire møder om året. Hovedsageligt i Vartovs mødelokaler ved Kbh.’s Rådhus. Alle møder er kl. 13 – 17, med sandwich, kaffe/kage/frugt.  Prisen er 10.500 kr. eks. moms pr. år for fire møder, og du kan starte når som helst.

Dit udbytte er inspiration til nytænkning om såvel strategisk udvikling som den daglige ledelse, drift og eksekvering. Du får bliver inspireret af organisationer, som ligner din, og du kan lære nyt fra  andre og vidt forskellige medlemsorganisationer. Om kommercialisering, digitalisering, professionalisering og dilemmaer ved at arbejde for og med medlemmer, og om tidens trends og unges fravalg af foreningslivet, men tilvalg af fællesskaber.

Omdrejningspunktet er  udvikling af en professionel interesseorganisation og om den ansatte topledelses udfordringer, roller og opgaver i spændingsfeltet mellem medlemmer, bestyrelse og medarbejdere.

I netværket deltager organisationer indenfor såvel samfundsorienterede og humanitære forhold som branche-, erhvervs- og fagforeninger. Møderne faciliteres af Helle Staberg, som er en professionel facilitator og har  års erfaringer med udførelse af og rådgivning om strategisk udvikling i medlemsorganisationer.

Hvorfor er vi med i netværket?

‘Nye vinkler og spændende ideer baseret på praktisk erfaring fra andre, som også er øverste
chef, og med de samme dilemmaer, som jeg har. Lige i øjet om det, vi alle
bøvler med i dagligdagen. En kæmpe hjælp til at være top of mind.’
Citat Adm. dir. Thomas Clausen, Dansk Mode og Textil.

“Noget helt særligt, som gå på tværs af organisationer, hvor det handler om at varetage medlemmers interesser, uanset hvilken type medlem og hvilken type sag og faglig interesse”.

”Diskussionerne er på et niveau, som skaber udvikling for mig. Jeg flytter mig både personligt og fagligt. Det skyldes to ting: gruppens indstilling og en dygtig mødeleder”. Det siger branchedirektør Bent Juul Jørgensen, Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Ring, hvis du vi vide mere om netværket.

IMG_6216