Direktører

Vil du være med i en temagruppe for direktører i medlemsorganisationer? Vi sætter de temaer, som udfordrer direktørfunktionen mest, på dagsordenen.

Læs om det herunder.

Dit udbytte

Du får ny viden og du får kendskab til, hvordan foreninger takler tidens udfordringer og til, hvordan foreningers direktører/sekretariatschefer bedst agerer i spændingsfeltet mellem medlemmer, bestyrelse og medarbejdere.

Netværket er under opbygning. Derfor kan du være med til at forme  indholdet.

Indhold

Møderne handler om at udvikle en moderne og tidssvarende forening og om at takle de udfordringer, som netop den ansatte topledeler har i spændingsfeltet mellem medlemmer, bestyrelse og medarbejdere. Mødetemaerne er bl.a. FN’s bæredygtighedsmål, digitalisering og nye forretningsmodeller og  udvikling af medlemsdemokratiet.  Om et foreningsdemokrati, som er under pres – fællesskaber i nye former og  ‘Whats in it for me?’.

Ved hvert møde  perspektiverer en ekspert temaet.

Tid, sted og pris

Netværket holder tre møder om året. Hovedsageligt i Vartovs mødelokaler ved Kbh.’s Rådhus. Alle møder er kl. 14.00 – 18.00, kaffe/kage/frugt og en let aftensmad.

Prisen er 9.000 kr. eks. moms pr. år for de tre møder, inklusiv forplejning.

Planlagte møder

Den 13. november 2019. Tema:  Hvordan arbejder vi med FN’s bæredygtighedsmål? For og med medlemmerne, internt i foreningen og eksternt sammen med omgivelserne.

Den 21. januar 2020. Tema: Direktøren i spændingsfeltet mellem medlemmer, bestyrelse og medarbejdere, hvordan bliver vi præcise på, hvad vores rolle er?

Den 27. maj 2020. Tema: Hvordan sikrer vi, at de vigtigste beslutninger kan træffes og gennemføres inden for rimelig tid i en landsdækkende organisation,  i respekt for det stærke medlemsdemokrati. Vi ser på struktur, organisering, partnerskabsaftaler, digitale hjælpemidler mm.

Deltagere

Medlemsorganistioners direktører, sekretariatschefer, generalsekretærer mm. Pt er vi 20 interesserede.

Facilitering

Møderne faciliteres af Helle Staberg, som er en professionel facilitator og har  års erfaringer med udførelse af og rådgivning om strategisk udvikling i medlemsorganisationer.

Tilmelding

Ring eller skriv, hvis du er interesseret i at komme på en foreløbig liste over deltagere.

Ring, hvis du vi vide mere om netværket.

IMG_6216