Nyhedsbreve

Er den klassiske foreningsstruktur på retur? April 2018

Er den klassiske foreningsstruktur død? Medlemmers lyst til at engagere sig i den folkevalgte ledelse af foreninger ændrer sig. Det er svært at få sat skub i det naturlige – og nødvendige generationsskifte!

Flere foreninger afprøver nye strukturer, og nøgleordene er fleksibilitet, åbenhed og selvbestemmelse. Se her

 

Kun ét tilbud til medlemmerne? Januar 2018

Fra at tilbyde medlemmerne stort set alt, hvad de ønsker sig, til kun at have fokus på de politiske resultater. Denne transformation har De Samvirkende Købmænd (DSK) gennemført. Modigt og med succes. DSK’s adm. dir. John Wagner fortæller den 6. marts om, hvorfor, hvad og hvordan de har gennemført denne hårde prioritering.
Et modigt spring, med stor betydning for medlemmernes daglige virke, –  og en oplagt mulighed for at være skarp, kompetent og synlig på medlemmernes vegne.

Læs mere her

 

 

Bestyrelser har fokus på eget, konkrete bidrag – December 2017

Flere og flere bestyrelser i interesseorganisationer sætter fokus på, hvad bestyrelsen selv kan gøre for at øge sit bidrag ved at være en aktiv medspiller.  De udarbejder sammen med direktionen et solidt grundlag for bestyrelsens virke og fornyelse, et Kodeks for bestyrelsen. Årsagen er den komplekse virkelighed og ønsket om at agere professionelt som ledelse, oplever jeg.

Særlige opgaver

Det helt specielle ved bestyrelser i netop interesseorganisationer er, at de i særlig grad har ansvar for dialog med medlemmer og frivillige. Bestyrelsen skal som folkevalgt i en flerleddet, demokratisk struktur både opsamle ønsker og argumentere for bestyrelsens beslutninger overfor baglandet – enten direkte eller via lokal- og regionsbestyrelser.
De andre opgaver

Det er skrappe krav, for oveni kommer andre og gængse opgaver for en bestyrelse indenfor økonomi, jura, strategi, kommunikation, faglighed og samarbejde.
Kodeks for bestyrelsen

Men et godt skridt på vejen er en fælles forståelse for, hvad god foreningsledelse er i egen organisation. De udarbejder selv et såkaldt Kodeks for bestyrelsen – rammer for arbejder med at være professionelle i en ofte frivillig organisation.

Betydning af professionalisering

Betegnelsen ’professionel’ betyder her velbeskrevne arbejdsformer, samarbejde, kompetencer og udsyn, som medfører, at bestyrelsen som hold kan beslutte deres rolle i strategien, følge op, repræsentere medlemmerne og sikre sparringspartnerrollen for direktionen. Samtidigt med at det frivillige initiativ, som langt de fleste organisationer er baseret på, også får plads på dagsordenen.

Få strategien ud at virke

Det er langt lettere at være bestyrelse, hvis de folkevalgte har en fælles forståelse af bestyrelsesarbejdet uanset om det er lokalt eller centralt. På samme måde som bestyrelser i børsnoterede virksomheder arbejder med kodeks. Med et Kodeks for bestyrelsen har bestyrelsen en fælles opfattelse af hvad de bør gøre for at få strategien ud at virke:

  • Hvad er bestyrelsens rolle i den nye strategi?
  • Hvad skal der til hos os for at sikre dialog med baglandet?
  • Hvordan bruger vi vores kompetencer bedst?
  • Hvordan bør fornyelse som hold ske?

Læs mere om udarbejdelse af et Kodeks for bestyrelsen.
Deltag i temagruppe for direktører, som har emnet på dagsordenen i maj måned, se Temagruppe.

Bestyrelsens kompetencer? September 2017

En bestyrelse bør med mellemrum analysere egne kompetencer – set i forhold til fremtidens krav. Bestyrelsen er et team og summen og den rette brug af bestyrelsens kompetencer er afgørende for en kompetent ledelse af foreningen.

Det er mit indtryk, at flere og flere bestyrelser tør. De bruger tid på at analysere og vurdere, om de har kompetencerne til at træffe de rette beslutninger og til at give direktionen det med- og modspil, som den har krav på. Det tager tid, og det kræver en modig formand og en kompetent bestyrelse, som er sit ansvar bevidst. Det er ikke en enkel opgave i en folkevalgt bestyrelse, evt. med mange engagerede og dygtige frivillige.

Den komplekse virkelighed stiller krav til fremtidens medlemsorganisationer og en bestyrelse skal have fokus på hvilke kompetencer, fremtiden kræver. Kompetencerne bør afspejle medlemmernes interesser, krav og behov for udvikling, og de skal kunne håndtere, at samfundet også blander sig og stiller krav. Og formanden har en særlig rolle ….. læs mere om hvordan bestyrelser gør https://staberg-rm.dk/bestyrelsens-kompetencer-selvevaluering/

 

 Folkemøde 2017: SoMe i interesseorganisationer? Juni 2017.

De sociale medier er et eminent værktøj til sammenhængskraft. Ved siden af det fysiske møde. Det viste debatten ved Folkemødet 2017 om Digitalisering – medlemsorganisationernes største dilemmaer?

Med fire topledere fra succesfulde medlemsorganisationer i spidsen debatterede deltagerne, hvordan digitaliseringen kan udnyttes i medlemsorganisationer og hvilke dilemmaer, der opstår, specielt når det fysiske møde træder i baggrunden.

Der var en mangfoldig idéliste at hente. SoMe er kommet for at blive og bliver brugt målrettet til at sikre sammenhængskraft og demokrati. Men kan det fysiske møde undværes?

Staberg relations 3Charlotte B Thomassen

Katja Holm

Anders Buheltmettewithhagensen

 Kan vi springe medlemmerne over? April 2017 

Strategiarbejde kan virke uoverkommeligt. Specielt i medlemsorganisationer, hvor mange skal høres. Jeg møder ofte spørgsmålet, om vi kan gøre processen enklere, kortere, undlade noget eller gøre dele af den smartere. Strategiarbejdet kommer normalt oven i den daglige drift.
Kan vi fx undvære medlemmernes input i processen? Det er tidskrævende, og måske kan vi ikke leve op til det, de ønsker. Bestyrelsen kan varetage medlemmernes interesser? Sådan lyder spørgsmålet.

Kan vi, tør vi det?de fire faser i strategiarbejde - staberg

Det korte svar er nej. Vi går glip af for meget. Men med enkle metoder kan vi gøre det hurtigt. En grundig planlægning og brug af få, men effektive redskaber. Gør vi det, kan vi spare tid, når strategien skal ud at virke.

Grundig planlægning

Den klassiske model for strategiudvikling med fire faser er vist i figuren herunder. Modellen er et godt udgangspunkt for planlægningen af en skræddersyet proces. Planlæg nøje de fire faser, fase for fase. Hvor er medlemmernes bidrag vigtigst, og hvilke spørgsmål skal vi stille? Hold fast i planen.

Medlemmerne i første fase – dernæst co-creation i en blandet kreds!

Det er i fase 1, at processen har brug for medlemmernes input om tilfredshed og loyalitet.. Læs her STABERG NYHEDSBREV 12 uge 16 2017 – springe medlemmer over?

 

Disruption i foreninger – drøft dilemmaerne først. Marts 2017.

‘Disruption’ er et buzzword  bl.a. i erhvervslivet. Kan en forening også disruptes? Ja, sandsynligvis, men det er vigtigt, at foreningens bestyrelse og medlemmer på forhånd forholder sig til ‘disruption’ og de demokratiske dilemmaer, som vil opstå.

Hvad er disruption?Disruption i medlemsorganisationer

Disruption betyder afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud. Typisk forårsaget af nye muligheder, som følger af nye teknologiske landvindinger. En forandring, som kræver nye tænkemåder, ny kultur og nye politikker – det kan være en hård nød at knække for demokratisk opbyggede foreninger.

Demokratiske værdier sikrer foreningens overlevelse

Forstyrrelsen er særlig stor netop i foreninger. Foreninger har medlemmer, ikke ‘bare’ kunder. Foreninger tænker sammenhængskraft, ikke kun bundlinie…. læs mere her Staberg Nyhedsbrev 11 Disruption endelig

  

Engagement sælger – bruger I det fuldt ud? November 2016.

Salg af medlemskaber er en kompliceret opgave. Engagerede folkevalgte og ansatte har alt andet lige de bedste forudsætninger for at gøre potentielle medlemmer interesserede.  Hjælp dem med ‘ salgstalen’ , gør det let at komme i gang. Salg og rekruttering bør være en naturlig del af folkevalgtes og ansattes opgave.

Udfordringerne Figur værdiskabelse

Et medlemskab er ikke blot et produkt men en hel løsning på et problem. Det er sat sammen af elementer, som medlemmet over tid har behov for i forskellige doser. Derfor er det en krævende opgave at være sælger af medlemskaber. Det konkluderede Temagruppe for medlemschefer efter en debat om, hvad der virker i salgsarbejdet, læs mere her.  STABERG Nyhedsbrev 9 uge 43 2016 – Engagement sælger – endelig

 

Forening med succes? Hør hvordan de andre gør, og vær med til at debattere fredag den 17. juni ved Folkemødet. Juni 2016.

Form. Annette Nordstrøm, GL deltager og hun siger: ’Jeg glæder mig mest til at få gode ideer fra andre. Og til at blive udfordret, på det vi gør i GL. Det har altid optaget mig, hvad der virkeligt virker overfor medlemmerne’, fortsætter hun.Det hele medlemskab 4x4

Adm. dir. Kim Høeg, Hjerteforeningen deltager er også, og han fortsætter: ’Det bliver rigtigt spændende at høre andre medlemsorganisationers kommentarer  og flere ideer til alt det nye, vi har sat i gang i Hjerteforeningen.

Begge er indledere ved  STABERG’s debat om ’Forening med succes – hvad virker og hvad virker ikke i foreningsarbejdet’. Ud over de to nævnte deltager formand Thomas Ehlers, FADL og foreningsdirektør Benedikte Kaalund, COOP. Fire meget forskellige medlemsorganisationer. Fire meget forskellige perspektiver og indgange til ’Det hele medlemskab – det hele menneske’ – noget til medlemmets hjerne, hjerte og fødder. Fire meget forskellige indledere og ikke mindst udfordrere.

Debatten forgår fredag den 17. juni kl. 8.45 i mødeteltet, F18, Sverigesvej, Allinge. Læs mere her

Om ‘ Det hele medlemskab – det hele menneske’ – teorierne er bl.a. baseret på disse artikler, læs her.

 


Kommer I nok ud til medlemmerne? Marts 2016.

Et det medlemmerne, der skal komme til jer? Eller er det jer i foreningen, der skal komme til medlemmerne? Svaret burde være ja til begge spørgsmål. Men mange foreninger oplever, at medlemmerne ikke kommer til foreningen. De bliver væk, kan selv eller vælger måske konkurrenten.

Er det så jer, der kommer til medlemmerne? Spørger vi medlemmerne, siger de nej. Det viser de medlemsundersøgelser, jeg har set i nyere tid. Samstemmende peger undersøgelserne på, at det vil betale sig at arbejde målrettet med to vigtige parametre: synlighed og omdømme. Uanset om det er fagforeninger, brancheorganisationer eller andre interesseorganisationer.Aktører - omdømme - synlighed

Hvis bjerget ikke kommer til Mohammed, så må Mohammed komme til bjerget.

Jeg arbejder med flere foreninger, som har valgt aktivt at tage udfordringen med omdømme og synlighed op, læs om initiativerne her.. Ud til medlemmer?

 

 

 

Kan vi ’kuppe’ en strukturændring igennem? November 2015.

Det spørgsmål fik jeg igen forleden dag, og det lød:

‘Kan vi gennemføre en hurtigere beslutningsproces? Vi overvejer at ændre den folkevalgte struktur. Behøver vi at involvere hele organisationen, drøfte udfordringerne med medlemmerne, høre deres forslag til, hvad der skal til, for at komme videre? Kan vi ikke nøjes med – sammen med direktionen – at skitsere en effektiv struktur, som bestyrelsen kan nikke til og lægge frem til beslutning på generalforsamlingen? Hurtigt, billigt og effektivt?’

Godt spørgsmål! Men anbefalingen er et NEJ

Læse hvorfor her…..‘Kuppe bestyrelsen?’