Bestyrelsens bidrag

Bestyrelser har fokus på eget bidrag

Flere og flere bestyrelser i interesseorganisationer sætter fokus på, hvad bestyrelsen selv kan gøre for at øge sit bidrag ved at være den aktive medspiller.  Ud fra organisationens strategi udarbejder bestyrelsen et solidt grundlag for bestyrelsens virke og fornyelse, et Kodeks for bestyrelsen, som også bidrager tild et nødvendige generationsskifte i bestyrelsen. Årsagen er den komplekse virkelighed og ønsket om at agere professionelt som ledelse.

Særlige opgaver

Det helt specielle ved bestyrelser i netop interesseorganisationer er, at de i særlig grad har ansvar for dialog med medlemmer og frivillige. Bestyrelsen skal som folkevalgt i en flerleddet, demokratisk struktur både opsamle ønsker og argumentere for bestyrelsens beslutninger overfor baglandet – enten direkte eller via lokal- og regionsbestyrelser.

De andre opgaver

Det er skrappe krav, for oveni kommer andre og gængse opgaver for en bestyrelse indenfor økonomi, jura, strategi, kommunikation, faglighed og samarbejde.

Kodeks for bestyrelsen

Men et godt skridt på vejen er en fælles forståelse for, hvad god foreningsledelse er i egen organisation. Bestyrelsen drøfter og udarbejder egne rammer for arbejdet med at være ‘professionelle’ i en frivillig organisation, et såkaldt Kodeks for bestyrelsen.

Betydning af professionalisering

Betegnelsen ’professionel’ betyder her velbeskrevne arbejdsformer, samarbejde, kompetencer og udsyn, som medfører, at bestyrelsen som hold kan beslutte deres rolle i strategien, følge op, repræsentere medlemmerne og sikre sparringspartnerrollen for direktionen. Samtidigt med at det frivillige initiativ, som langt de fleste organisationer er baseret på, også får plads på dagsordenen.

Få strategien ud at virke

Det er langt lettere at være bestyrelse, hvis de folkevalgte har en fælles forståelse af bestyrelsesarbejdet uanset om det er lokalt eller centralt. På samme måde som bestyrelser i børsnoterede virksomheder arbejder med kodeks. Med et Kodeks for bestyrelsen har bestyrelsen en fælles opfattelse af hvad de bør gøre for at få strategien ud at virke:

  • Hvad er bestyrelsens rolle i den nye strategi?
  • Hvad skal der til hos os for at sikre dialog med baglandet?
  • Hvordan bruger vi vores kompetencer bedst?
  • Hvordan bør fornyelse som hold ske?

Læs mere om udarbejdelse af et Kodeks for bestyrelsen.
Deltag i temagruppe for direktører, som har emnet på dagsordenen i maj måned, se Temagruppe.