Strategi

Ny strategi?

Er det tid til at se foreningens strategi igennem?

Passer jeres strategi til de udfordringer, som  I kan se generelt for interesseorganisationer og for jer specifikt i fremtiden? Er I stadigt relevante for medlemmerne? Eller oplever i I et fald i antallet af medlemmer eller en manglende politisk gennemslagskraft?

Den demokratiske opbygning af foreninger er udfordret. Medlemmer er flygtige og tænker på, hvordan de selv  får mest ud af et medlemskab. Digitaliseringen giver nye muligheder, men opstiller også mange dilemmaer – hvor mange data behøver vi at have om medlemmerne, vil virtuelle møder forringe sammenhængskraften, er  en app vigtig for medlemmerne, osv.

Jeg hjælper bestyrelser og ledergrupper med at faslægge og beslutte ny strategi. Jeg lægger vægt på at nuværende medlemmer og de potentielle medlemmer bidrager med konstruktive input, og at de vigtigste samarbejdspartnere bliver hørt. Undervejs  opstår  dilemmaer, som i bestyrelsen bliver diskuteret til bunds.

Resultatet af strategiprocessen er en overskuelig one-pager, som viser, hvad organisationen vil og ikke vil samt mål for de konkrete fokusområder.

Læs om processen her Strategiproces.

Når jeres strategi og strategiske mål er klar kan I fortsætte med et foreningstjek, som er en metode til at sikre implementering af strategien. Den skal jo nødigt ende som en mappe på en hylde.

I kan også nøjes med enkeltstående workshops, fx:

Fastholdelse – skab gode relationer og involver og engager jeres medlemmer.

Rekruttering – bid i det sure æble og bliv automatisk sælger af medlemskaber. En træning i salg og i metoder til at følge op på, om det virker.

Den professionelle bestyrelse – læg linjerne for det gode og effektive arbejde i jeres bestyrelse. Få nye formænd godt i gang.

Helle Staberg designer hver enkelt workshop efter  behov og udfordringer og faciliterer processen. Jeg sikrer at vi bliver på sporet, at alle facetter kommer med og samler op og skriver ned.