Den professionelle bestyrelse

Få struktur på bestyrelsesarbejdet

En workshop i to halvdele af ca. en halv dag og et formøde med analyse og forberedelse.

Formålet er at bestyrelsen i fællesskab udpeger de aktiviteter, som kan styrke og effektivisere arbejdet i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøfter og fastlægger et sæt af værdier, som vil sikre et godt bestyrelsesarbejde, som bestyrelsen gerne vil være kendt for og som fremmer arbejdet for organisationens strategi.

Deltagerne i workshops er bestyrelsen.

Efter de to workshops har I:Skitse af til de 5 Rer

  • Fokus og retning for bestyrelsens fremtidige arbejde
  • Et værdisæt, som er basis for bestyrelsens samarbejde og beslutninger
  • En fornuftig fordeling af funktioner og roller og opgaver
  • Et bedre fornemmelse af hinandens styrker og netværk
  • Struktur på bestyrelsesarbejdet, fx et årshjul

Som fem tandhjul, der griber ind i hinanden.

Denne workshop er velegnet når foreningen har lagt ny strategi eller hvis flere af bestyrelsesmedlemmerne efter et valg er blevet skiftet ud.

Workshop’en afholdes hos kunden, i internat eller i Helle Stabergs kontor, Larslejsstræde, København.  Jeg faciliterer processen, sikrer det strategiske og faglige ophæng og supplerer med god praksis fra andre foreninger.

Og bemærk, at I kan kombinere workshop’en med en Strategiproces.