Om

Helle Staberg ejer virksomheden STABERG relations , som blev etableret den 1. november 2013.

Se LinkedIn profil  her  og kunder her.

Jeg rådgiver interesseorganisationer om udvikling af den bedste medlemsorganisation. Jeg hjælper med at fastholde og tiltrække medlemmer. Det gør jeg ved at

  • Tilrettelægge strategiprocesser og facilitere dem for bestyrelse og direktion. Eventuelt som opfølgning på en medlemsundersøgelse.
  • Hjælpe bestyrelser med at udarbejde egne anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde, et Kodeks for ledelse
  • Udføre ‘Foreningstjek’, hvor vi sammen går organisationens forretningsmodel  igennem, vurderer hvor der er behov for at skrue op eller ned.
  • Udvikle ledelsesgrundlag, kodeks for god ledelse, for folkevalgte bestyrelser, baseret på konkret viden og på workshops i bestyrelserne.
  • Hjælpe nyvalgte formænd i gang.
  • Løse konflikter, fx mellem bestyrelsesmedlemmer.

Jeg driver  et antal temagrupper for hhv. direktører og medlemschefer i interesseorganisationer. Grundideen er at deltagerne bliver inspireret af hinanden og får en mulighed for at måle sig med tilsvarende organisationer med samme udfordringer.

Mine kunder er interesseorganisationer bredt set.  Branche- og erhvervsforeninger,  faglige organisationer, foreninger med en humanitær mission, idrætsorganisationer, pensionskasser, mm. Det er både organisationer med enkeltindivider (BtC) og med virksomheder/organisationer som medlemmer (BtB).

Jeg er en erfaren rådgiver- og medlemschef, og har arbejdet som sådan i  CfL Center for Ledelse, Danmarks Idræts-Forbund og i Landbrug & Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug), i Videncenter for Landbrug og i Danske Slagterier. Har mange års erfaring med eget frivilligt bestyrelsesarbejde.

Jeg er uddannet cand. agro. og har suppleret med uddannelser i professionelt bestyrelsesarbejde i selskaber og frivillige organisationer (2017), Strategi og forretningsudvikling ved sommerkursus på CBS 2015,   Strategisk Ledelse (2013), er certificeret i forretningsudvikling Business Model generations (2014), uddanet i  Human Ressources, Ledelsesakademiet (2005)  til procesrådgiver (2000) samt i mediering CfL.

Personligt er jeg målrettet, ambitiøs, god til fremdrift og til at skabe og fastholde relationer og bringe folk og kompetencer sammen.