Ny formand

Er du netop valgt som formand? 

De fleste nyvalgte formænd synes, at det første år i rollen som formand for en bestyrelse er kaotisk og forvirrende. Jobbet kommer oven i det ‘normale’ arbejdsliv, tiden er knap, ansvaret er stort og dilemmaerne mange.

Jeg rådgiver nyvalgte formænd om, hvordan de bedst muligt kommer i gang som formand. Står til rådighed med sparring og vejledning både før og efter bestyrelsesmøder, medlemsmøder og generalforsamlinger. Min rådgivning er baseret på egen erfaring fra ansættelser i interesseorganisationer, egne bestyrelsesposter, kurser i professionelt bestyrelsesarbejde i selskaber og frivillige organisationer, viden fra andre medlemsorganisationer og relevant litteratur.

Citat fra en af mine kunder: “Jeg har virkeligt fået struktur på arbejdet som formand. Jeg er blevet langt bedre til at skære igennem, når det er nødvendigt. Min bestyrelse arbejder nu mere  som et team”. Det er en stor hjælp at vide, hvad der er ret og vrang i bestyrelsesarbejdet og at blive inspireret af, hvordan andre nyvalgte kommer i gang.

Som udgangspunkt foregår møderne i København, men de kan også holdes som fysiske møder andre steder i Danmark eller via Skype.

Som regel er det disse spørgsmål, som trænger sig på, når den nyvalgte formand har gennemført et par møder:

  • Hvad kan jeg uddelegere til andre bestyrelsesmedlemmer?
  • Hvad er direktørens hhv. min opgave? Det bedste samarbejde?
  • Hvordan medvirker jeg til at bestyrelsen  agerer som et team?
  • Hvordan kan jeg fremme en god, respektfuld kommunikation?
  • Hvordan sikrer jeg fornyelse og udvikling i bestyrelsesarbejdet?
  • Hvordan evaluerer jeg bestyrelsens og eget arbejde?
  • Hvornår bør jeg afholde udviklingssamtale med min dirketør og hvordan?

Kontakt Helle Staberg, hvis du vil høre om mere om denne form for sparring og vejledning, eller have referencer.