Kodeks for bestyrelsen

Et Kodeks for bestyrelsen gør det lettere at være bestyrelse i en interesseorganisation. Det er en guide til bestyrelsen om, hvordan de bør agere for at sikre nytænkning og opfyldelse af strategiske mål for organisationen.

Jeg hjælper bestyrelsen og øvrige folkevalgte led i medlemsorganisationer med at finde frem til netop det kodeks, som passer til organisationen.

Et Kodeks for bestyrelsen for en medlemsorganisation tager udgangspunkt i de særlige vilkår, der gælder i demokratiet og for netop en medlemsvalgt ledelse. Fx at bestyrelsen er valgt af medlemmerne, af ejerne, og at den frivillige indsats ofte spiller en væsentlig rolle.  Kodeks for bestyrelsen  bruger også indholdet  i Corporate Governance  i børsnoterede selskaber, og det kombinerer det bedste fra disse to verdener.

Det er bestyrelsen og som regel direktionen, som udarbejder kodeks’et, og meningen er, at det skal udgøre et grundlag, som justeres i takt med at strategien ændrer sig. Et udgangspunkt for alle led i den folkevalgte organisation. Udviklingen foregår over et antal møder i et styret forløb, hvor bestyrelsen drøfter ansvar og opgaver, strategiske udfordringer og de dilemmaer, som er og vil komme i en medlemsorganisation.

Resultatet er et sæt anbefalinger, Kodeks for bestyrelsen, som den folkevalgte ledelse er enige om, og som fremover vil gøre det lettere at takle dilemmaer og træffe beslutninger.

Anbefalingerne vedrører fx:

  • Bestyrelsens rolle i strategien
  • Bestyrelsens rolle, opgaver og samspil med organisationen
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Egen udvikling, kompetencer og generationsskifte
  • Økonomi

De fleste landsdækkende foreninger har organiseret sig i et repræsentativt demokrati med lokalbestyrelser og en hovedbestyrelse og udvalg, se figur. Kodeks for bestyrelsen involverer hele organisationen og gælder for hele organisationen, mens den enkelte bestyrelse  supplerer, så kodeks’et passer til de aktuelle forhold, vedtægter og forretningsordener.

— O —

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.