Strategiproces

Den demokratiske foreningsstruktur er udfordret. Alle foreninger oplever at medlemmerne er flygtige, tænker på sig selv og er vanskelige at fastholde. Det er hårdt arbejde at få medlemmer til at tage ansvar i bestyrelsesarbejde. Der er mange nye muligheder og nye modeller for foreninger, specielt som følge af digitaliseringen. Dilemmaerne er talrige, og de skal drøftes.

Jeg hjælper foreninger med at håndtere disse dilemmaer, med at være ambitiøse, lægge en strategi og forfølge den – målrettet og effektivt.

Den viste model er min grundskabelon Staberg strategiproces til hjemmesidefor strategiprocessen. Sammen med formand/direktør designer vi netop den proces, som passer til de aktuelle udforinger og muligheder.

Arbejdsformen veksler mellem workshops, bestyrelsesmøder, arbejde i direktion og med medarbejdere og medlemmer.

Efter processen har I en one-pager med:

  • En klar retning – med opbakning fra medlemmer, bestyrelse og medarbejdere
  • Klart overblik over fra- og tilvalg, og over de hindringer der kan være undervejs
  • En forretningsstrategi, der er i arbejde, allerede efter det første møde.
  • En fælles holdning til takling af dilemmaer

Resultatet bliver bedst, hvis foreningen tager sig tid til at involvere deres medlemmer i processen, fx med interviews i grupper af interessenter, ved deciderede medlemsundersøgelse eller ved understøttelse via videoklip.

Bemærk at I kan nøjes med dele af processen ved at vælge workshops for fastholdelse og rekruttering  eller et foreningstjek til implementering eller test af forretningen i foreningen.

Se hvem jeg har rådgivet her.