Direktører

Temanetværk for direktører i medlemsorganisationer

Har du lyst til at blive inspireret af, hvordan andre direktører i medlemsorganisationer balancerer mellem medlemmer, bestyrelse og sekretariat? Hvordan de arbejder for at etablere og være en professionel medlemsorganisation? Så vær med i Temagruppe for direktører.

Vi er max 25 direktører og  sekretariatschefer fra forskellige typer af interesseorganisationer – med medlemmer. Deltagerlisten er vedlagt her. Omdrejningspunktet er  udvikling af en professionel medlemsorganisation, og den ansatte topledelses udfordringer, roller og opgaver i spændingsfeltet mellem medlemmer, bestyrelse og medarbejdere.

Temaerne i 2017/18 er:

  • Lobbyarbejde – hvordan får vi virkeligt indflydelse? Oplæg ved direktør Morten Høyer, Landbrug & Fødevarer. Torsdag den 31. august 2017
  • I digitaliseringens tegn. Kan en medlems-app fx holde sammen på fællesskabet? Oplæg ved IT-direktør Allan Nyhus, DN. Tirsdag den 28. november 2017
  • Ram plet – fokus og målrettet arbejde i en mangfoldig organisation. Oplæg ved direktør John Wagner, Danske Købmænd. Tirsdag den 6. marts 2018 
  • CRM, medlemssystem, big data, relationsstyring – og hvor få data, kan vi nøjes med? Onsdag den 30. maj 2018.
  • Top tuning af bestyrelsesarbejdet – kan det lade sig gøre? Torsdag den 6. september kl. 13-17 (måske med tur til Sverige kl. 8-17)
  • Foreningens fortsatte relevans – din udfordring? Tirsdag den 27. november 2018

Netværket holder fire møder om året. Hovedsageligt i Vartovs mødelokaler ved Kbh.’s Rådhus. Alle møder er kl. 13 – 17, med frokost, kaffe/kage/frugt.  Prisen er 10.500 kr.  eks. moms pr. år for fire på hinanden følgende møder eller klippekortsordningen for 9.000 kr. eks moms for tre ud af fire møder indenfor et år.

Dit udbytte er inspiration til nytænkning om såvel strategisk udvikling som den daglige ledelse, drift og eksekvering. Du får bliver inspireret af organisationer, som ligner din, og du kan lære nyt fra  andre og vidt forskellige medlemsorganisationer. Om kommercialisering, digitalisering, professionalisering og dilemmaet ved at have medlemmer, og om tidens trends og unges fravalg af foreningslivet, men tilvalg af fællesskaber.

I netværket deltager organisationer indenfor såvel samfundsorienterede og humanitære forhold som branche-, erhvervs- og fagforeninger. Møderne faciliteres af Helle Staberg, som er en professionel facilitator og har  års erfaringer med udførelse af og rådgivning om strategisk udvikling i medlemsorganisationer.

Hvorfor er vi med i netværket?

”Diskussionerne er på et niveau, som skaber udvikling for mig. Jeg flytter mig både personligt og fagligt. Det skyldes to ting: gruppens indstilling og en dygtig mødeleder”. Det siger branchedirektør Bent Juul Jørgensen, Danske Maskinstationer og Entreprenører.

”Ved hvert møde arbejder vi med temaer, som er ’lige i øjet’ for os i forhold til at fastholde og rekruttere medlemmer”. Det siger adm. dir. Thomas Klausen, Dansk Mode og Textil.

Ring, hvis du vi vide mere om netværket.

IMG_6216