Direktører

Temanetværk for direktører i medlemsorganisationer

Har du lyst til at blive inspireret af, hvordan andre direktører i medlemsorganisationer balancerer mellem medlemmer, bestyrelse og sekretariat? Hvordan de arbejder for at etablere og være en professionel medlemsorganisation. Så vær med i Temagruppe for direktører.

Vi er 20 direktører og  sekretariatschefer fra forskellige typer af interesseorganisationer – med medlemmer. Deltagerlisten er vedlagt her.

Temaet for mødet i maj er ‘Strategiarbejde trækker generelt tænder ud – specielt i demokratiske medlemsorganisationer. Den helt enkle strategimetode – hvordan ser den ud? Oplæg ved Jesper Pagh, Arkitektforeningen og Charlotte Garby, Haveselskabet.

Netværket er for den ansatte topledelse i mindre interesseorganisationer, altså direktører/sekretariatschefer. Omdrejningspunktet er  udvikling af en professionel medlemsorganisation. Udvikling ved at bruge netop kernen i medlemskabet, værdien for medlemmerne, til at fastholde og tiltrække medlemmer og til den strategiske udvikling af organisationen. Udvikling ved at agere i spændingsfeltet mellem medlemmer, bestyrelse og medarbejdere.

Dit udbytte er inspiration til nytænkning om såvel strategisk udvikling som den daglige ledelse, drift og eksekvering. Du får mulighed for at blive inspireret af organisationer, som ligner din, og du kan lære nyt fra  andre og vidt forskellige medlemsorganisationer. Om kommercialisering, professionalisering og dilemmaet ved at have medlemmer, og om tidens trends og unges fravalg af foreningslivet, men tilvalg af fællesskaber.

Netværket holder fire møder om året. Hos hinanden eller tæt på Københavns Rådhus. Alle møder er kl. 13 – 17, med frokost, kaffe/kage/frugt.  Prisen er 10.500 kr.  eks. moms pr. år.

De kommende fire møder er den  31. august og 28. november 2017 og 6. marts og 30. maj 2018.

I resten af 2017 er temaerne

  • ‘Lobbyarbejdet’ – hvordan får vi virkeligt indflydelse? Hvilken organisation er nødvendig? Oplæg ved direktør Morten Høyer, Landbrug & Fødevarer.
  • Kan MedlemsApp’en klare det hele? Eller skal der mere til for at engagere medlemmerne. Hvad gør I med digitaliseringen? Oplæg fra Danmarks Naturfredningsforening.

Temaer for 2018 fastsættes i juni 2017.

I netværket deltager såvel organisationer indenfor såvel samfundsorienterede og humanitære forhold som branche-, erhvervs- og fagforeninger. Det faciliteres af Helle Staberg, som er en professionel facilitator og har  års erfaringer med strategisk udvikling i medlemsorganisationer.

 

Hvorfor er vi med i netværket?

”Diskussionerne er på et niveau, som skaber udvikling for mig. Jeg flytter mig både personligt og fagligt. Det skyldes to ting: gruppens indstilling og en dygtig mødeleder”. Det siger branchedirektør Bent Juul Jørgensen, Danske Maskinstationer og Entreprenører.

”Ved hvert møde arbejder vi med temaer, som er ’lige i øjet’ for os i forhold til at fastholde og rekruttere medlemmer”. Det siger adm. dir. Thomas Klausen, Dansk Mode og Textil.

Ring, hvis du vi vide mere om netværket.

IMG_6216